Nieuws

Logistieke Hotspot Nr.1: Venlo-Venray

Gepost op in de categorie Nieuws

Opnieuw is Venlo-Venray door een deskundigenpanel van Logistiek Magazine aangewezen als dé Logistieke Hotspot van Nederland. Dat is alweer voor de negende keer in de twaalf jaar dat dit event gehouden wordt. Met weinig puntenverschil werden West-Brabant en Tilburg-Waalwijk goede tweede en derde. Absoluut favoriet was Venlo-Venray op de vraag waar een dienstverlener het beste zijn EDC kan vestigen.

Naar aanleiding van de uitreiking merkte wethouder Stephan Satijn van Venlo op dat de logistiek in onze regio in het DNA zit en dat logistieke dienstverleners daardoor hier in een gespreid bedje komen. Volgens gedeputeerde Twan Beurskens is de logistiek een belangrijke banenmotor. Verder waren en vooral ook lovende woorden voor de onderlinge samenwerking van de logistieke bedrijven in SMART Logistics Center Venlo en voor de nauwe samenwerking in de regio tussen bedrijfsleven en overheden.

Lees verder

Nieuwe douanewetgeving

Gepost op in de categorie Nieuws

Zondag 1 mei wordt een begin gemaakt met de invoering van het nieuwe Douanewetboek van de Unie (DWU). Dit betreft onder meer over de manier waarop de douanewaarde moet worden berekend. Deze vormt de basis voor de invoerbelasting. Verkopen binnen de EU gelden nu niet meer als een verkoop voor export en zijn daarom niet bepalend voor het vaststellen van de douanewaarde. Deze wordt in de DWU gebaseerd op de verkoop onmiddellijk voordat de goederen het douanegebied van de EU zijn binnengebracht.

Vond er geen verkoop plaats onmiddellijk voordat de goederen het douanegebied van de EU zijn binnengebracht? En vond er bijvoorbeeld wel een verkoop plaats tijdens opslag in douane-entrepot of tijdelijke opslag? Dan is de douanewaarde de transactiewaarde op basis van die verkoop.

Tot eind 2017 geldt een overgangsregeling voor onder meer overeenkomsten die afgesloten zijn voor 18 januari 2016. De invoering van de hele wet duurt tot 2020. Meer informatie vindt u bij de EVO.

Lees verder

Weegverplichting: Niet gewogen – niet vervoerd

Gepost op in de categorie Nieuws

Het is zeer de vraag of de logistiek er klaar voor is, voor de weegverplichting van zeecontainers, die over twee maanden, op 1 juli ingaat. Containers met verkeerd opgegeven gewicht worden dan niet meer geladen.

De weegverplichting is opgelegd door de Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties en moet zorgen voor een betere gewichtsverdeling en stabiliteit van schepen. De kans bestaat dat er begin juli net zo’n chaos ontstaat als bij de invoering van de tolheffing in België, eerder deze maand. De gevolgen zijn waarschijnlijk nog veel ingrijpender, want rederijen en terminals zijn niet van plan om containers zonder VGM, dus zonder geverifieerd brutogewicht, op de schepen te zetten. Ze blijven dan op de kade staan, wat vertraging en extra kosten met zich meebrengt.
De weegverplichting ligt nadrukkelijk bij de verladers. Bij hen ligt ook de schade als er geen VGM-verklaring is.

Inmiddels is het maar zeer de vraag of er voldoende weegbruggen staan op de plekken waar ze nodig zijn. Er wordt dan ook gepleit voor de inzet van reach stackers met weegapparatuur. Behalve daadwerkelijk wegen kan het VGM ook worden vastgesteld door het gewicht van de goederen, de verpakkings- en vulmaterialen en de container bij elkaar op te tellen. Deze tweede methode moet per land gecertificeerd worden en daarbij dreigt een lappendeken aan verschillende regels te ontstaan. Zo hanteren België en Nederland verschillende foutmarges. Clecat, ESPO, ESC en Feport pleiten dan ook voor een betere afstemming tussen de diverse landen.

Daarom dus het dringende advies aan verladers om zich in de materie te verdiepen en tijdig hun werkprocedures hierop af te stemmen. Over twee maanden is het zo ver.

Lees verder

Tolheffing België gaat door

Gepost op in de categorie Nieuws

ViapassZoals gemeld in ons nieuwsartikel van 1 februari moeten met ingang van 1 april vrachtwagens met een toelaatbaar totaalgewicht boven 3,5 ton in België een kilometerheffing betalen, op alle autosnelwegen en een aantal regionale en gemeentelijke wegen. Uiteraard heeft dit gevolgen voor de bekostiging van het goederenvervoer. U hebt al nieuwe tarieven van ons ontvangen. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, neemt u dan contact met ons op.

De verwachting is dat er nogal wat kinderziektes zullen optreden. Zo is nog niet alle apparatuur die de vervoerders in hun trucks moeten inbouwen geleverd. Apparaten die wel geleverd zijn, functioneren niet altijd naar behoren.

Ondanks verzoeken om uitstel door onder meer TLN, houdt de Belgische regering vast aan haar plan. TLN heeft daarom een meldpunt ingesteld.

Lees verder

GEBA groupage

Gepost op in de categorie Nieuws

GEBA Trans verzorgt sinds enige tijd een dagelijkse service voor uw stukgoed vanuit België en Nederland naar alle uithoeken van Europa. Wij halen dagelijks uw goederen af en verzamelen deze in onze loods in Venlo, vanwaar elke dag een of meer opleggers vertrekken naar Mönchengladbach. In onze hub daar worden de goederen herverdeeld voor verspreiding via ons zeer uitgebreide Europese netwerk. De looptijden zijn snel, de tarieven voordelig en door deze werkwijze wordt de CO2-uitstoot gereduceerd.

Meer weten? Neem dan contact op via sales@gebatrans.com.

Lees verder