GEBA Academy

GEBA Trans introduceert ‘’GEBA Academy’’

Sinds begin 2020 is GEBA Trans een uniek traject gestart waarbij men zelf mensen gaat opleiden tot expeditie planner. Onder de naam GEBA Academy zullen medewerkers onder één dak worden opgeleid. Mede door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt heeft GEBA Trans besloten om mensen zelf mensen op te leiden, ook wanneer ze geen ervaring hebben binnen de transportbranche. Deelnemers van de GEBA Academy worden in vier jaar opgeleid tot volwaardig planner. Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van ‘training on the job’ maar er is tevens aandacht voor theorie. Door de groeiambities welke GEBA Trans heeft uitgesproken is het aantrekken van nieuwe planners essentieel.

‘’Het is geen vak dat je op school leert, je moet het in de praktijk in de vingers krijgen. Studenten die een logistieke opleiding volgen, worden al door de grote bedrijven in de regio geworven. We kunnen met behulp van recruiters deze mensen wel bij de bedrijven wegplukken, maar het omgekeerde gebeurd ook. Zo kom je in een vicieuze cirkel terecht.’’ Aldus Arno Reiniers, financieel directeur GEBA Trans.

Als aanvulling op het opleidingstraject heeft GEBA Trans een aantal e-learning modules ontwikkeld waarmee de kennis en vaardigheden van medewerkers getoetst kunnen worden. Mede door de inzet van de e-learning modules in combinatie met het opleidingsprogramma wordt ingezet op verdere ontplooiing van ons personeel. Daarnaast kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlening blijven waarborgen. Door de introductie van de e-learning modules kunnen medewerkers zelf, op ieder moment van de dag, bepalen wanneer zij de theorie tot zich willen nemen. Dit kan dus bijvoorbeeld ook thuis. Op deze manier kunnen wij voorzien in de vraag naar flexibel leren.