FENEX Garantiefonds

GEBA Trans is sinds begin 2015 lid van de Federatie van Nederlandse Expediteurs, kortweg FENEX. Deze brancheorganisatie heeft als doel de handelspositie van FENEX logo kleur
Nederlandse expediteurs te verbeteren, zowel nationaal als internationaal.

FENEX-expediteurs weten dat alles draait om betrouwbaarheid. Daarom werken ze voortdurend aan de kwaliteit, continuïteit en beheersbaarheid van logistieke systemen. Alleen bedrijven die te goeder naam en faam bekend staan en een beleid voeren dat is gericht op kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening kunnen lid worden van FENEX. Daarom worden er strikte toelatingseisen gesteld.

Om de betrouwbaarheid van FENEX-expediteurs te benadrukken heeft de FENEX een garantiefonds in het leven geroepen. Dit fonds staat garant voor eventuele financiële schade die ontstaat
wanneer de expediteur waarmee u zaken doet ooit in financiële moeilijkheden terecht zou komen. FENEX-expediteurs staan derhalve garant voor elkaar. Hoewel GEBA Trans een uitermate gezond bedrijf is, vertrouwen wij erop dat deze garantie u nog verder ontzorgt.

Het Garantiefonds is ondergebracht in de Stichting FENEX-Garantiefonds. De Stichting keert uit indien wordt voldaan aan de voorwaarden die zijn opgenomen in het Reglement Uitkering Vergoeding FENEX-Garantiefonds.