Algemene Voorwaarden

GEBA Trans treedt uitsluitend op als expediteur. Op al onze werkzaamheden zijn onze eigen Algemene Voorwaarden van toepassing. Daarnaast zijn op al onze werkzaamheden als expediteur van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden, met uitzondering van de arbitrageclausule. Naast onze eigen Algemene Voorwaarden zijn op onze werkzaamheden als physical distributor inclusief warehousing van toepassing de Logistieke Services Voorwaarden, met uitzondering van de arbitrageclausule. Desgewenst stuurt GEBA Trans u deze voorwaarden kosteloos toe. Eventuele algemene voorwaarden of afwijkende bedingen uwerzijds worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk door de bevoegde bestuurder van GEBA Trans aan u bevestigd. Nederlands recht is uitsluitend van toepassing. De Rechtbank Limburg, locatie Roermond, Nederland is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen.

Klik hier om onze Algemene Voorwaarden te bekijken.

Klik hier om de Nederlandse Expeditievoorwaarden (FENEX, 2018) te bekijken.

Fenex logo

Klik hier om de Logistieke Service Voorwaarden (FENEX, 2014) te bekijken.