Nieuws & media

Duitse Boerenprotesten

Gepost op in de categorie Nieuws

De Duitse agrarische sector staat op het punt van een opstand, en het belooft een hete week van massale protesten te worden. De boeren in Duitsland maken zich op voor grootschalige demonstraties tegen geplande lastenverzwaringen, waarbij de afschaffing van subsidies voor landbouwdiesel de spreekwoordelijke druppel is. De onvrede komt tot uiting in opvallende acties, zoals het recente incident waarbij een veerboot met vicekanselier Robert Habeck aan boord werd geblokkeerd door boze boeren in Sleeswijk-Holstein.

Achtergrond van de onrust

Het voornemen van de Duitse Bondsregering om de subsidie voor landbouwdiesel met 40 procent te verminderen en uiteindelijk volledig af te schaffen, heeft de woede van boerenorganisaties en agrarische belangenclubs aangewakkerd. De Duitse boeren vrezen niet alleen voor hun economische belangen maar uiten ook bezorgdheid over plannen voor een motorrijtuigenbelasting op tractoren en andere landbouwmachines. Deze maatregelen zouden naar schatting tot een totale kostenpost van 1 miljard euro voor de Duitse agrarische sector leiden.

Het veerbootincident en Nationale verontwaardiging

Het incident met vicekanselier Habeck, waarbij boze boeren een veerboot blokkeerden. Dit heeft geleid tot nationale verontwaardiging. Vergelijkbaar met eerdere acties van Nederlandse boeren, wordt het incident door politici veroordeeld als een aanval op de privésfeer. De Duitse Boerenbond (DBV) en andere belangenorganisaties benadrukken dat persoonlijke aanvallen en geweld ontoelaatbaar zijn.

Opkomende protestacties

De komende dagen worden in heel Duitsland omvangrijke protestacties verwacht, met tientallen geplande demonstraties, blokkades van snelwegen en zogeheten ’trekkercolonnes’. Berlijn bereidt zich opnieuw voor op massale boerenprotesten, waarbij de politie rekening houdt met mogelijke verkeershinder. In Nederland waren de afgelopen jaren vooral de kabinetsplannen voor stikstofreductie aanleiding voor landelijke protesten, terwijl Duitse boeren zich tot nu toe relatief stil hielden.

Stikstof en landbouw in Duitsland

In tegenstelling tot Nederland speelt stikstof in het Duitse landbouwdebat een beperkte rol, hoewel er wel strenge regels gelden voor mest en nitraat in zogeheten ‘rode gebieden’. Deze gebieden, voornamelijk in het noordwesten van Duitsland, kennen hogere uitstootwaarden. Desondanks lijkt het protest in Duitsland zich nu vooral te concentreren op financiële lastenverzwaringen voor boeren, met name de afbouw van subsidies voor landbouwdiesel.

Vooruitzicht op verdere protesten

Terwijl Duitsland zich opmaakt voor een week vol boerenprotesten, wordt de onrust in de agrarische sector steeds tastbaarder. De boeren laten zich niet weerhouden door politieke veroordelingen en lijken vastbesloten om hun eisen kracht bij te zetten. De komende dagen zullen uitwijzen of de Duitse regering bereid is om verdere concessies te doen of dat de boerenprotesten verder escaleren.

 

Lees verder

Definitieve verhoging van de Duitse Maut

Gepost op in de categorie Nieuws

Ondanks tegenstand en protesten zijn de aangekondigde Maut-hervormingen van de Duitse overheid per 1 december 2023 definitief ingevoerd. Deze wijzigingen zijn bedoeld als onderdeel van bredere maatregelen om het gebruik van milieuvriendelijke voertuigen te bevorderen.

Belangrijkste veranderingen en de impact:

1. Uitbreiding van tolplicht:

 • Voorheen gold de tolverplichting voor voertuigen met een toegestane maximum massa van ten minste 7,5 ton. Nu geldt de tolverplichting voor voertuigen met een technische maximum massa van ten minste 7,5 ton.

2. Toevoeging van CO2-component:

 • Het toltarief is nu opgebouwd uit een aandeel geluidsbelasting, luchtverontreiniging, infrastructuur en een CO2-component. Dit heeft geleid tot aanzienlijke tariefsverhogingen.

3. CO2-emissieklassen:

 • Voertuigen worden nu ingedeeld in vijf CO2-emissieklassen, waarbij de klasse bepalend is voor het tarief. Het aantonen van de CO2-uitstoot van voertuigen is vereist op basis van documentatie zoals registratiecertificaat, CIF, CoC, individueel goedkeuringscertificaat, en de Emission Class Finder van Toll Collect.

4. Veranderingen in vrijstellingen:

 • Vanaf 1 januari 2024 zijn CNG- en LNG-voertuigen niet langer vrijgesteld van Maut.
 • Vanaf 1 juli 2024 worden voertuigen met een technisch toelaatbare maximummassa van meer dan 3,5 ton Mautplichtig.

Impact op transporteurs en kosten:

 • Deze wijzigingen zullen onvermijdelijk leiden tot aanzienlijke kostenstijgingen voor transporteurs.
 • De impact op transporttarieven wordt geschat op ongeveer 15-20% op de kilometerprijs.
 • De Mauttarieven zijn gestegen met 83,2% voor Euro VI-voertuigen in CO2-emissieklasse 1.
 • Als gevolg van de tariefstijgingen zijn de transportkosten ook gestegen. Dit heeft invloed op eventuele prijsafspraken en tariefstructuren.
 • Door aanpassingen aan de tolregelgeving kunnen veranderingen in transportroutes en -planning plaatsvinden.
 • De verhogingen kunnen mogelijk resulteren in hogere consumentenprijzen.

De extra inkomsten zullen hoofdzakelijk worden gebruikt voor investeringen in de spoorinfrastructuur, wat kan bijdragen aan een verschuiving naar vrachtvervoer per trein.

Mocht u nog vragen hebben over de Duitse Maut, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

T: +3177-3599040
E: sales@gebatrans.com

Lees verder

The Power of Flexibility

Gepost op in de categorie Nieuws

Unpredictable demand

Unpredictable Demand with
GEBA Trans

In de dynamische wereld van logistiek en transport worden we vaak geconfronteerd met uitdagingen, en een van de meest voorkomende is de onvoorspelbaarheid van de vraag. Fluctuaties in de vraag kunnen een grote impact hebben op onze klanten en hun bedrijfsactiviteiten. Bij GEBA Trans begrijpen we deze uitdagingen en zijn we vastbesloten om onze klanten te ondersteunen, ongeacht hoe onvoorspelbaar de vraag ook kan zijn.

Bij GEBA Trans beschikken we over een eigen vloot en een uitgebreid en betrouwbaar Europees vervoerdersnetwerk. Dit stelt ons in staat om snel te schakelen en aan te passen aan de behoeften van onze klanten, ongeacht de schommelingen in de vraag. Hier zijn enkele manieren waarop we de uitdaging van onvoorspelbare vraag aanpakken:

Flexibiliteit:
Ons uitgebreide netwerk van vervoerders stelt ons in staat om flexibel te reageren op veranderende vraagpatronen. We kunnen snel capaciteit opschalen of afschalen, afhankelijk van de behoeften van onze klanten.

Betrouwbaarheid:
Met onze eigen vloot en zorgvuldig geselecteerde partners kunnen klanten erop vertrouwen dat hun zendingen altijd in veilige handen zijn, ongeacht de omstandigheden.

Klantgerichte aanpak:
We geloven sterk in het opbouwen van langdurige relaties met onze klanten. Ons toegewijde team staat altijd klaar om met hen samen te werken, hun behoeften te begrijpen en oplossingen op maat te bieden die specifiek zijn afgestemd op hun situatie.

Technologische oplossingen:
We maken gebruik van geavanceerde technologieën om real-time tracking en communicatie mogelijk te maken, waardoor onze klanten een duidelijk inzicht hebben in de status van hun zendingen, ongeacht de situatie.

Samenwerken voor succes:
Onze aanpak is gebaseerd op samenwerking en partnerschap. We geloven dat alleen door nauw samen te werken met onze klanten we duurzame oplossingen kunnen bieden voor de uitdagingen die onvoorspelbare vraag met zich meebrengt. Ons doel is om niet alleen een logistieke partner te zijn, maar een vertrouwde adviseur die hen ondersteunt bij het navigeren door de complexiteit van de logistieke wereld.

Bij GEBA Trans zijn we vastbesloten om onze klanten te helpen groeien en succesvol te zijn, ongeacht de uitdagingen die ze kunnen tegenkomen. We staan altijd klaar om de lading voor hen te dragen, zodat zij zich kunnen concentreren op wat echt belangrijk is: hun bedrijf.

Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe we uw logistieke uitdagingen kunnen omzetten in kansen!

Lees verder

Real Time Visibility

Gepost op in de categorie Nieuws

Real-Time Visibility

In een wereld waarin efficiëntie en transparantie in de logistieke sector steeds belangrijker worden, zijn wij als GEBA Trans toegewijd aan het leveren van hoogwaardige diensten aan onze gewaardeerde klanten. Als reactie op de wens van een klant om alle orders in de toekomst te kunnen volgen, zijn wij twee maanden geleden gestart met het ambitieuze project met “Real-Time Visibility”. Dit systeem stelt klanten in staat om hun zendingen op de voet te volgen, terwijl wij blijven streven naar het aansluiten van zoveel mogelijk vervoerders uit ons betrouwbare netwerk op het systeem.

Real-Time Visibility biedt klanten van GEBA Trans de mogelijkheid om hun orders op de voet te volgen, vanaf het moment van verzending tot aan de levering. Dit geeft klanten een gevoel van controle en gemoedsrust, omdat ze real-time informatie hebben over de status en locatie van hun zendingen. Door middel van dit systeem kunnen klanten mogelijke vertragingen anticiperen, beter plannen en hun eigen klanten tijdig informeren. Het streven van GEBA Trans om zoveel mogelijk vervoerders aan te sluiten op het systeem versterkt de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de trackinggegevens, waardoor klanten kunnen vertrouwen op de informatie die ze ontvangen.

Wij hechten groot belang aan de privacy van onze vervoerders. We volgen uitsluitend onze eigen zendingen en zorgen ervoor dat de privacy van vervoerders gewaarborgd blijft. Het Real-Time Visibility-systeem wordt via Sixfold geactiveerd wanneer de vervoerder zich binnen een straal van 500 meter van het laadadres en/of losadres bevindt. Zodra deze afstand is overschreden, wordt de GPS-verbinding verbroken. Dit betekent dat vervoerders hun volledige privacy behouden zodra ze zich buiten de relevante locaties bevinden. Door deze privacyrichtlijnen te hanteren, bouwen wij een vertrouwensband op met onze vervoerders, terwijl klanten nog steeds kunnen profiteren van de voordelen van Real-Time Visibility.

Twee maanden na de start van het Real-Time Visibility-project voor een zeer gewaardeerde klant kunnen we met trots melden dat we al bijna de helft van alle orders voor de desbetreffende klant kunnen volgen. Dit is een fantastisch resultaat en getuigt van toewijding om voortdurend te innoveren en te voldoen aan de behoeften van onze klanten. Wij zullen ons blijven inzetten om ons netwerk van vervoerders verder uit te breiden en de dekkingsgraad van Real-Time Visibility te vergroten, zodat steeds meer klanten kunnen profiteren van dit waardevolle hulpmiddel.

Als u geïnteresseerd bent in het verkennen van de mogelijkheden van Real-Time Visibility en wat GEBA Trans voor uw bedrijf kan betekenen, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen. Ons team staat klaar om uw vragen te beantwoorden en u te voorzien van gedetailleerde informatie over hoe GEBA Trans uw logistieke processen kan optimaliseren met behulp van Real-Time Visibility.

Lees verder

Duurzaam transport

Gepost op in de categorie Nieuws

Bij GEBA Trans streven we naar duurzaamheid en groenere transportoplossingen.

Onlangs heeft een van onze gewaardeerde klanten ons benaderd met een specifieke vraag: Of wij een duurzamere oplossing kunnen bieden voor een vast traject van Frankrijk naar Nederland. Deze vraag heeft ons geïnspireerd om actie te ondernemen en samen te werken met ons vervoerdersnetwerk om een positieve verandering te bewerkstelligen.

Met trots kunnen we zeggen dat het ons is gelukt! We hebben samen met onze partners een oplossing gevonden door middel van het gebruik van vrachtwagens die op Biodiesel rijden in plaats van de euro 6-norm vrachtwagens die we gebruikten voor dit specifieke traject. Biodiesel, geproduceerd uit hernieuwbare bronnen zoals plantaardige oliën en afvaloliën, stelt ons in staat aanzienlijk lagere CO2-uitstoot te realiseren en bij te dragen aan een schonere en duurzamere wereld.

Bij GEBA Trans geloven we dat het onze verantwoordelijkheid is om duurzaamheid te omarmen en actief bij te dragen aan een betere toekomst. We zijn toegewijd aan het vinden van innovatieve oplossingen en het implementeren van milieuvriendelijke initiatieven om onze impact op het milieu te verminderen.

Samen kunnen we een verschil maken en bouwen aan een duurzamere toekomst!

Heeft u ook specifieke duurzaamheidsdoelstellingen voor uw transportbehoeften? Ons team staat klaar om met u samen te werken en op maat gemaakte oplossingen te bieden die passen bij uw groene ambities.

 

Lees verder