Nieuws & media

Hogere kosten door IMO 2020

Gepost op in de categorie Nieuws

Door de Internationale Maritime Organisatie (IMO) worden verschillende regelingen en sancties ingevoerd om de uitstoot van schadelijke stoffen door schepen te verlagen. Per 1 januari 2020 zal hier een maatregel aan worden toegevoegd, namelijk de  IMO 2020. De maximale uitstoot van zwavel zal worden verlaagd tot 0,5%, waar tot op heden een zwavelgehalte van 3,5% de norm is. Dit heeft tot gevolg dat rederijen op een duurdere, laagzwavelige brandstof zullen gaan varen.

Een andere mogelijkheid voor reders is de overstap  op uitstoot beperkende systemen zoals scrubber- of zuigmachines. Een aanvullend alternatief zou zijn het overgaan op een schonere, alternatieve brandstof zoals LNG. Voor veel rederijen is een overstap op eerdere genoemde alternatieven technisch niet altijd mogelijk. Daarnaast vereisen deze oplossingen hoge investeringskosten.

De rederijen zullen deze (extra) kosten uiteindelijk doorberekenen in hun tariefstelling. Hoewel de IMO 2020 pas per 1 januari van kracht zal zijn, zullen de rederijen hun tarieven en/of toeslagen vanaf het laatste kwartaal al aanpassen. Advies is dan ook om rekening te houden met deze hogere kosten.

Indien u vragen heeft betreffende de IMO 2020 kunt u contact met ons opnemen via sales@gebatrans.com of 077 35 99 040.

Lees verder

Brexit

Gepost op in de categorie Nieuws

 

Eerder informeerde we u al over de Brexit en de mogelijke gevolgen hiervan voor u als klant. Gezien de laatste perikelen willen we u graag wederom informeren over de huidige stand van zaken en wat wij namens GEBA Trans voor u kunnen betekenen. Zoals u waarschijnlijk niet ontgaan is, staat de deadline dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat op 31 oktober 2019. Hoe dan ook zullen er douaneformaliteiten volgen voor het verkeer van en naar het Verenigd Koninkrijk voor bijvoorbeeld shortsea- en ferryverkeer. Bij een no-deal Brexit zullen deze direct op 1 november 2019 ingaan. Mochten de partijen tot een deal komen zal dit zijn na een overgangsperiode op 1 januari 2021.

Ondanks de onduidelijkheden rondom het wel of niet bereiken van een deal is het advies om uit te gaan van een worst case scenario, ofwel een no-deal. Dit zal tot gevolg hebben dat douanetarieven, aangifte en administratieve lasten aan de grens terug komen. Wij ondersteunen u hierin graag indien u exportzendingen heeft richting het Verenigd Koninkrijk. Daar wij ook in het Verenigd Koninkrijk over een partner beschikken waarmee we uw douanezaken kunnen afhandelen.

Ondanks dat wij namens GEBA Trans u kunnen ontzorgen op het gebied van uw douanezaken mocht het uitlopen tot een no-deal, dient u zelf een aantal zaken vooraf te organiseren. Ondernemingen die handel drijven met niet EU-landen dienen namelijk over een zogeheten EORI-nummer te beschikken. Het verzoek is om een dergelijk EORI-nummer alvast aan te vragen mocht u hierover nog niet beschikken. Tevens dient men te onderzoeken of de goederen welke getransporteerd worden keuring plichtig zijn en dient men de juiste certificaten hiervoor aan te vragen. Via de deze link vindt u een instructievideo welke uitlegt welke stappen u kunt nemen ter voorbereiding.

Indien u vragen heeft met betrekking tot de aanstaande brexit kunt u ten alle tijden contact opnemen met ons Brexit loket via brexit@gebatrans.com of 077 35 99 040.

Lees verder