Nieuws & media

Nieuwsbrief Mobility Package

Gepost op in de categorie Nieuwsbrieven

Beste klant,

Ongetwijfeld heeft u de afgelopen tijd op de transportmarkt de term ‘Mobility Package’ voorbij zien en horen komen. Via deze nieuwsbrief willen wij u informeren over deze Europese wet- en regelgeving, die de gehele Europese transportsector raakt.

In juli 2020 heeft de EU het zogenaamde mobiliteitspakket aangenomen dat de salarissen en arbeidsvoorwaarden voor vrachtwagenchauffeurs bepaalt. Het streven van de EU is daarbij om de voorwaarden voor Oost Europese chauffeurs te verbeteren en betere salaris- en leefomstandigheden voor hen te creëren. Delen van het mobiliteitspakket zijn al uitgevoerd in 2020 en 2021.

En vanaf 2 februari 2022 is weer een onderdeel van het pakket in werking getreden. Het gaat om het deel van de overeenkomst dat de harmonisatie van de salarissen binnen Europa stimuleert, de zogenaamde ‘Equal Pay’. In het kort komt het erop neer dat chauffeurs, die in andere lidstaten  werken dan hun thuisland, recht hebben op het minimum- of cao-loon in de lidstaat waar hij of zij laadt en/of lost, als dat loon hoger is dan het loon in hun thuisland. Polen is het eerste Europese land dat deze maatregelen al heeft omarmd, andere Oost-Europese landen zijn nog afwachtend. Maar aangezien sprake is van Europese wet- en regelgeving, ontkomen ook deze landen er niet aan. Deze maatregel heeft een prijsopdrijvend effect binnen de transportsector. Om duidelijk te maken hoe groot de verschillen in de minimumlonen binnen Europa in 2020 waren, verwijzen wij naar bijgevoegd figuur.

Verder geldt dat de netto dagvergoedingen voor chauffeurs zijn vervangen door een hoger brutosalaris. Hetgeen betekend dat 65% van het salaris (sociaal) belast wordt na de invoering van het mobiliteitspakket. Voor transportbedrijven betekent dit een stijging van de loonkosten voor chauffeurs van 24%.

Sinds de ingangsdatum van het ‘Equal Pay’ gedeelte hebben wij reeds van diverse Poolse vaste charters en vervoerders prijsverhogingen ontvangen, die variëren tussen de 10 en 15%. Maar daar blijft het waarschijnlijk niet bij.

Vanaf 21 februari 2022 is namelijk de volgende fase van het EU-mobiliteitspakket van kracht geworden, te  weten het ‘Return-to-home’-onderdeel. In deze fase moeten Oost Europese chauffeurs én vrachtwagens met een interval van 8 weken naar hun thuisland terugkeren. Buiten het feit dat dit haaks op de klimaatdoelstellingen staat, zet dit de huidige transportcapaciteit, die reeds wordt gekenmerkt door hoge chauffeurstekorten, verder onder druk. En ook dit zal leiden tot een verdere opwaartse prijsdruk in de Europese transportmarkt.

Door deze recentelijk geïmplementeerde Europese maatregelen is veel onzekerheid met betrekking tot de  prijsstelling en beschikbare capaciteit ontstaan binnen de Europese transportsector. De vraag is of dit een ‘reset’ voor de totale Europese transportmarkt gaat worden. Polen heeft met de uitvoering van ca. 30% van alle Europese transporten, een grote vinger in de pap. Verder bestaat momenteel veel onduidelijkheid welke landen na Polen gaan volgen, op welke termijn ze dat doen en welke prijsverhogingen deze dan doorvoeren. Ook is de vraag wat het totale effect van de ‘Return-to-home’  fase zal zijn. Dat er iets gaat veranderen is voor ons heel duidelijk, echter wat dit exact voor u betekent is, gezien de korte tijdsspanne, voor ons nog niet duidelijk.

Wij hebben derhalve besloten om  de ontwikkeling van het kostenniveau in de markt de komende weken nauwlettend te volgen en analyseren. Zo doen wij meer marktkennis en praktijkervaring op over de veranderingen die samenhangen met het EU-mobiliteitspakket. En op basis van die expertise kunnen wij het effect van het pakket op uw specifieke opdrachtenportefeuille beter gefundeerd beoordelen.

Zoals u van GEBA Trans gewend bent, denken wij proactief met u mee en trachten wij waar mogelijk, alternatieve oplossingen te creëren voor uw opdrachtenportefeuille, zodat de ‘schade’ voor u zoveel mogelijk beperkt blijft.

Wij zullen derhalve in een later stadium met u in contact treden om het effect op uw opdrachten-portefeuille persoonlijk te bespreken.

 

Lees verder

Nieuwsbrief Conflict Oekraïne – Rusland

Gepost op in de categorie Nieuwsbrieven

Beste relatie,

De afgelopen week is het conflict tussen Oekraïne en Rusland geëscaleerd, hetgeen tot schrijnende beelden leidt.

Op donderdag 24/02 jongstleden heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky een algehele mobilisatie van de bevolking aangekondigd. Dit betekent onder meer dat mannelijke inwoners in de leeftijd van achttien tot zestig jaar het land niet meer uit mogen, omdat ze beschikbaar moeten zijn voor het leger.

Van diverse externe vervoerders en vaste charters ontvangen wij inmiddels ook berichten dat Oekraïense chauffeurs massaal terugkeren naar hun thuisland, waardoor zij door de aangekondigde maatregel minder óf geen transportcapaciteit  in West-Europa kunnen leveren.

Via deze nieuwsbrief informeren wij u dat de genoemde ontwikkelingen zorgen voor een negatief effect op de beschikbare Europese transportcapaciteit. GEBA Trans zet daarbij alles in het werk om alternatieve oplossingen tijdens deze acute situatie te realiseren, waardoor wij u zoveel mogelijk proberen te ontzorgen, zoals u van ons gewend bent.

Gezien het onvoorziene karakter en de gepaarde onzekerheid, doen wij wel een beroep op uw begrip, flexibiliteit en medewerking om uw transporten zo goed mogelijk te organiseren. Immers, samen maken wij het verschil!

Mocht u naar aanleiding van dit bericht, vragen hebben, laat het ons dan gerust weten.

Lees verder

GEBA Trans in beweging

Gepost op in de categorie Blog

GEBA Trans in beweging

Bij GEBA Trans vinden we het erg belangrijk dat onze medewerkers gezond blijven. Hoe geeft GEBA Trans als werkgever op een zinvolle manier invulling aan vitaliteit? We vragen het de medewerkers zelf.

Aandacht voor vitaliteit

Vitaliteit staat voor energie. Voldoende energie, voor thuis en op het werk. Volgens Arno Reiniers, Financial Director bij GEBA Trans, zijn gezondheid en vitaliteit binnen een organisatie erg belangrijk. “Als werkgever vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers lekker in hun vel zitten en gezond zijn. Om topprestaties voor onze klanten te kunnen leveren, is het voor onze medewerkers essentieel om fysiek en mentaal vitaal te zijn. Bovendien draagt een vitale organisatie bij aan een laag ziekteverzuim.”

Bij GEBA Trans zijn onze mensen het belangrijkste kapitaal. Zij maken dagelijks het verschil. Vanzelfsprekend investeren wij daarom door optimaal in te zetten op het ondersteunen en faciliteren van een vitale werkomgeving. Met trots vertelt Arno dat het ziekteverzuim in 2019 en 2020 slechts respectievelijk 0,7% en 0,4% bedroeg: “De vitaliteitstraining van 12 juni, helpt onze mensen om bewust te worden van hun eigen leefstijl, hun voedingspatroon en beweegpatroon.” Er zijn veel dingen die je op een gemakkelijke manier aan kan passen. Het drinken van water is daar bijvoorbeeld een van, zegt Stan Theelen, Accountmanager binnen de GEBA Family. “Het zijn kleine dingen waar ik mij nu veel meer van bewust ben. “

 

Fitnessruimte

Tijdens de vitaliteitstraining, die gegeven werd door Apployee, werden de medewerkers door middel van meetapparatuur gemeten en getest op hoe vitaal ze zijn. Op basis daarvan krijgt elke medewerker een individueel programma om nog fitter en gezonder te leven. “Ik ben me meer bewust van hoe ik vitaler mijn kantooruren kan indelen. GEBA Trans faciliteert sta-bureaus, zodat je niet de hele dag achter je bureau zit. Maar ik ga nu ook mijn pauze beter benutten door even een rondje te gaan wandelen.” Aldus Richard Baaiman, Senior Internationaal transportplanner bij GEBA Trans.

GEBA Trans biedt ook de mogelijkheid om goed in beweging te blijven op de werkvloer. Arno: “We stimuleren onze collega’s om niet de vaste werkhouding aan te houden. Doordat wij balanskrukken, bureaufietsen en verstelbare bureaus aanbieden, moedigen wij onze collega’s aan om variatie op te zoeken.” Het GEBA Trans kantoor in Venlo beschikt ook over een eigen fitnessruimte, waar rondom én tijdens de kantooruren flink gebruik van gemaakt wordt. Daarnaast stimuleert de indeling van het kantoor dat de medewerkers in beweging blijven. “Door de printer op één plaats te vestigen, moedigen wij mensen aan in beweging te komen. Daarnaast is onze kantine een soort huiskamer waar onze mensen mentaal even kunnen afschakelen en kunnen ontsnappen aan de waan van de dag.”

Buiten de werkuren wordt ook volop ingezet op vitaliteit: “Ieder jaar nodigen wij onze collega’s uit om deel te nemen aan activiteiten. Dit jaar nemen wij met een groep deel aan de Venloop, daarnaast heeft enkele jaren geleden ook het fietsproject GEBA Galibier plaatsgevonden voor het goede doel, Stichting KidzBase.” Activiteiten als deze stimuleren positieve energie en goede samenwerking onder de werknemers. Samen deelnemen is tenslotte altijd leuker!

 

Wat heeft het opgeleverd?

Arno ziet dat de inspanningen rondom vitaliteit zijn vruchten afwerpen: “Onze collega’s maken graag gebruik van onze faciliteiten, maar we blijven ze stimuleren om net dat stapje extra te zetten.”

Together we fly higher, GEBA Trans.

 

 

Lees verder

“We blijven leren om optimaal te presteren”

Gepost op in de categorie Blog

“We blijven altijd leren om optimaal te presteren”

De arbeidsmarkt in de transportwereld ligt onder vuur. Personeel in de transportbranche is schaars en het gebrek aan een opleiding helpt daar ook niet aan mee. GEBA Trans heeft daarom de GEBA Academy opgericht. En dat is een succes als we Jip en Benedikt mogen geloven. Zij volgden afgelopen vrijdag de training die gegeven werd in samenwerking met Vervoerscollege Venlo. Cor Janssen gaf afgelopen vrijdag de training. Hij zit al jaren in het vak en kan onze planners de kneepjes van het vak leren.

“De reden dat we deze training aan onze mensen aanbieden is dat ze zich bewust worden van hetgeen er bij de transporteur gebeurt, dat ze zich zaken voor kunnen stellen, welke factoren invloed kunnen hebben op transport, zich kunnen inleven in de transporteur en daarmee begrip hebben voor situaties. Op het moment dat onze planners zich hiervan bewust zijn dan zal de samenwerking met de vervoerders verder verbeterd worden. Daarmee investeren we in duurzame relaties met onze vervoerders. Vanuit dat perspectief hebben we de training opgezet.” Aldus Arno, financieel directeur van GEBA Trans.

Jip Cox is sinds 1 mei onderdeel van de GEBA Family als junior planner. “Ik kom uit een hele andere sector en heb geen transportstudie gedaan. Deze training heeft me heel veel inzichten gegeven over de transportwereld, hiermee kan ik me beter inleven in de vervoerder. Dit kan ik gebruiken tijdens mijn werk om onze klanten en vervoerders optimaal te bedienen”.

Tijdens de training hebben de deelnemers ook de visuele aspecten leren toepassen bijvoorbeeld hoe een vrachtwagen ingeruimd wordt en hoe kosten berekend worden, maar ook welke verschillende laadmiddelen er zijn. “Het gaf inzicht in de kant van de transporteur. Het is voor ons als expeditiebedrijf heel belangrijk om ons te kunnen verplaatsen in de transporteur en te zien welke uitdagingen zij iedere dag voor de kiezen hebben.” Aldus Benedikt, die al anderhalf jaar werkzaam is bij GEBA Trans als Duitsland expediteur. “We werden af en toe wel even met de neus op de feiten gedrukt” zegt Jip hierover.

 

“Het is erg belangrijk om goed en regelmatig contact te houden met je vervoerder zodat je het hele proces ook monitort.”

Onze jonge en bevlogen planners hebben zeker wat opgestoken van de training. Zo geeft Jip aan: “De training heeft me vooral inzicht gegeven in hoe belangrijk het is om goed en regelmatig contact te houden met je vervoerder zodat je het hele proces monitort.” Op de vraag of Jip en Benedikt nogmaals zo’n training zouden willen volgen reageren ze volmondig ‘ja’. “Ik zou het ook zeker aanraden aan mijn collega’s die de training nog niet gedaan hebben.”

We zijn blij dat onze medewerkers de training zo goed hebben ervaren. Zo kunnen de planners als gevolg van die bewustwording aan de voorkant al de juiste vragen stellen, zodat mogelijke problemen gedurende het transport voorkomen kunnen worden. Voorkomen is immers beter dan genezen. Zo blijven we altijd leren om optimaal te presteren. Together we fly higher, GEBA Trans

Lees verder

“DNA is iets waar je niet over nadenkt, je doet dit gewoon”: Fred Spijksma over het GEBA Trans DNA

Gepost op in de categorie Blog

Het DNA vormt de basis van je bedrijf, het bepaalt je identiteit. Voor ons gaat DNA over de kern van onze organisatie, het is het vuur dat in GEBA Trans leeft. Fred Spijksma, de Managing Director van GEBA Trans, deelt zijn visie op het GEBA Trans DNA.

De GEBA Family
De mensen van GEBA Trans, “onze mensen”, zijn enorm belangrijk in het omschrijven van het DNA van GEBA Trans. “Wat écht onze kracht en ons DNA is, is ons team.” Wat volgens Fred typerend is binnen GEBA Trans, is de platte structuur: “Binnen GEBA Trans wordt natuurlijk een bepaalde hiërarchie gehanteerd, deze bestaat echter alleen om de organisatie goed uit te kunnen voeren.” Binnen GEBA Trans voelt niemand zich verheven, zegt hij. Fred lacht: “Ik ben de hoogste chief in rang, maar ik word net zo hard voor de gek gehouden als mijn collega’s.”

“Bij GEBA Trans is het hard werken, maar je krijgt er ook wel oprechte waardering voor terug.”

Bij GEBA Trans vinden we het belangrijk dat iedereen gelijk is, ongeacht de functie. Fred: “Of je nu stagiaire, junior planner of de managing director bent: wij doen dit samen, als een hecht en sterk team.” Voor GEBA Trans zijn de mensen – de GEBA Family – dus écht belangrijk, dit is ook terug te zien in de werkomgeving. Fred vindt het heel belangrijk dat mensen lekker op hun plek zitten: “Dat ze een prachtige werkomgeving hebben en een gezellige werksfeer.”

Persoonlijk, betrokken en oplossingsgericht
Deze waarden stromen door de aderen van de GEBA Family. “Transport is en blijft complex, waardoor dingen niet verlopen zoals gepland. Wij pakken elke uitdaging met beide handen aan om een passende oplossing te vinden. Door ons team van A tot Z te betrekken voelen ze zich echt verantwoordelijk en deelt iedereen onze winnaarsmentaliteit.” De betrokkenheid van het team vloeit door tot aan de klanten. Fred: “Onze klanten zijn geen nummers. Onze klanten zijn personen waar wij contact mee hebben, waar we langdurige relaties mee opbouwen!”. De persoonlijke betrokkenheid wordt dan ook erg gewaardeerd door klanten, evenals de oplossingsgerichte persoonlijkheid van GEBA Trans. Wij zeggen niet: “Wij kunnen er helaas niets aan doen”, wij zien een uitdaging in het zoeken naar de beste oplossing voor onze klanten. Zo maken we onze succesfactor outside-the-box ook echt waar, zegt Fred. Net een stap extra zetten, dat typeert GEBA Trans.

“Het DNA van GEBA Trans is dat wij betrokken zijn, persoonlijk zijn, meedenkend en oplossingsgericht zijn.”


“Bij ons is een afspraak ook echt een afspraak”
Fred licht toe: “Dit klinkt allemaal vanzelfsprekend, maar dat is het zeker niet! In de veranderende chauffeurs- en vervoerdersmarkt van de laatste decennia zie je dat er in bepaalde periodes een tekort is aan internationale chauffeurs.” Dit tekort ontstaat rondom de feestdagen, zoals Pasen en Kerst: Oost-Europese chauffeurs gaan massaal naar huis om de feestdagen met familie te vieren. Dit heeft als gevolg een tekort op de markt, waardoor het een uitdaging wordt om de service te organiseren, aldus Fred. “Waar collega expediteurs dit vaak als een voldongen feit beschouwen en niet de service leveren wat klanten mogen verwachten, zien wij dit als een extra uitdaging om onze klanten van onze high performance te blijven voorzien.” Bij GEBA Trans is een afspraak dus ook écht een afspraak: “Wij hebben een belofte richting onze klanten dat we het hele jaar door dit nakomen, dus 52 weken per jaar en niet slechts 46 weken. Onze klanten mogen op ons vertrouwen, het hele jaar door.”

 

 

Lees verder