Nieuws

Regie op de Brexit

Gepost op in de categorie Nieuws

Wat kunt u nu al zelf doen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de aankomende Brexit?

De Brexit houdt ons al een hele tijd in zijn greep en helaas is nog altijd niet 100% duidelijk wat er precies gaat gebeuren. Vorige week werd gesproken over een harde Brexit, deze week denkt de Britse premier May weer na over het uitstellen van de Brexit en nieuwe verkiezingen. Het kan dus nog alle kanten op.

Ongetwijfeld heeft u het nieuws rondom de Brexit ook op de voet gevolgd. Een  mogelijke harde Brexit (no deal scenario) verandert op 29 maart a.s. het huidige vrije handelsverkeer tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie aanzienlijk. Zo worden door het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie douaneformaliteiten ingesteld om handel te kunnen bedrijven. Dit houdt in dat méér douanedocumenten nodig zijn en dat de controles daarop geïntensiveerd worden.  Daarnaast worden ook fysieke grenscontroles op de goederen uitgevoerd. Credo van de douane hierbij is ‘Niet goed, geen oversteek’. Het is derhalve van groot belang dat de douaneformaliteiten in orde zijn om uw goederen uiteindelijk op de plaats van bestemming te krijgen.

U kunt daarbij kiezen om de aangifte zélf te doen in de systemen van de douane. Dit vereist eigen kennis, software en tijd. Andere optie is dat wij u ondersteunen bij het verrichten van de aangifte. Vanuit onze rol als internationale logistiek dienstverlener hebben wij door de jaren al ervaring opgebouwd op het gebied van handelsverkeer naar niet EU-landen en hebben diverse medewerkers additionele Brexit-trainingen gevolgd, waardoor zij u persoonlijk kunnen adviseren. Daarnaast werken wij zeer nauw samen met enkele douane-expediteurs, die ervoor zorgen dat uw douaneaangifte voldoet aan de gestelde eisen.

Als gevolg van de douanecontroles verandert ook het logistieke speelveld. Zo worden langere wachttijden aan de grenzen verwacht, waardoor de doorlooptijden van het transport eveneens toenemen. Dien ten gevolge zullen nieuwe rij- en vaarroutes worden gecreëerd en meer transporten onbegeleid in plaats van begeleid plaatsvinden. En dit vergt weer een nauwere ketensamenwerking vanaf uw laadadres tot en met de eindbestemming. Doordat wij dagelijks contact onderhouden met internationale transportbedrijven uit ons vervoerdersnetwerk, kunnen wij u ondersteunen bij uw specifieke vraagstuk.

Ons advies is om niets aan het toeval over te laten, maar om goed voorbereid te zijn op de Brexit. Hiertoe kunt u het bijgevoegde stappenplan hanteren. Wij denken daarbij graag proactief met u mee en willen u graag ontzorgen, zodat u zich óók ná de Brexit gewoon kunt blijven richten op uw corebusiness.

Stappenplan Brexit

In de voorbereiding op de Brexit kunt u al een aantal stappen zetten.

  1. Wees bewust van de situatie. Deal of No deal: gevolgen zullen er uiteindelijk zeker zijn. Wees derhalve proactief en voorbereid.
  2. Zorg dat u een EORI-nummer hebt. Dit is een identificatienummer dat u nodig heeft om met de Douane zaken te doen. Een EORI-nummer kunt u aanvragen via de website https://douane.nl/brexit.
  3. Zorg dat u aangifte bij de Douane kunt doen. Haal de benodigde software in huis óf besteed de douaneformaliteiten uit aan GEBA Trans. Zorg bij uitbesteding voor een volmacht.
  4. Vraag tijdig een ‘Registratie elektronisch berichtenverkeer’ aan als u zelf aangifte gaat doen. Dit kunt u aanvragen via de website https://douane.nl/brexit.
  5. Onderzoek uw specifieke branche / onderneming. Zorg dat u een compleet beeld krijgt van wat u moet doen in uw specifieke situatie. Bijvoorbeeld of u vergunningen nodig heeft en of er nog andere formaliteiten voor u gelden. Welke maatregelen nodig zijn, hangt af van de aard van uw onderneming en bedrijfsactiviteiten. De Brexit Impact Scan op https://www.brexitloket.nl/ helpt u om de gevolgen de Brexit voor uw bedrijf in kaart te brengen.
  6. Voer controle uit op de bijkomende douaneverplichting. Denk aan douane-regelingen, registraties, toestemmingen, toelatingen, overeenstemmingen of vergunningen. Dit kan via de website https://douane.nl/brexit.
  7. Koopt u na de Brexit bij leveranciers in het Verenigd Koninkrijk, dan moet u invoeraangifte doen en btw betalen bij de douane. Doet u liever btw-aangifte in plaats van te betalen bij de douane, vraag dan een ‘Vergunning artikel 23’ aan bij uw belastingkantoor. Meer informatie inzake deze vergunning kunt u terugvinden op de website van de belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/zakendoen_met_het_buitenland/zakendoen_buiten_de_eu/aangifte_doen_als_u_zakendoet_buiten_de_eu/aangifte_doen_als_u_goederen_importeert_uit_niet_eu_landen/vergunning_artikel_23_aanvragen
  8. Overleg en anticipeer tijdig met uw contractpartners en ketenpartners in het Verenigd Koninkrijk en andere derde landen. Laat uw huidige contracten beoordelen door uw juridische afdeling of adviseur. Ga na of er reden is voor heronderhandelingen en/of een nieuw contract. Ga na of ontbinding of opzegging mogelijk is wegens gewijzigde omstandigheden.
  9. Experimenteer zelf en doe, voor zover haalbaar en mogelijk, zelf ervaring op. Zorg eventueel voor proefzendingen naar derde landen.

Indien u meer wilt weten over de Brexit, stuur dan gerust uw vraag aan ons ‘Brexit-loket’, via emailadres brexit@gebatrans.com of neem telefonisch contact op met Roy Simons 077-3599045 en/of Tom Boots 077-3599051 . Zij kunnen dan samen met u op zoek gaan naar de beste oplossing voor uw specifieke situatie.

Lees verder

Zijderoute

Gepost op in de categorie Nieuws

Met de nieuwe Zijderoute ontstaan er naast het traditionele zee- en luchtvervoer nieuwe mogelijkheden voor transport tussen China en (West) Europa. De nieuwe Zijderoute staat nog volop in ontwikkeling echter door de huidige ontwikkelingen en investeringen wellicht toch al interessant voor u als verlader om hier gebruik van te maken. Momenteel biedt de nieuwe Zijderoute kansen voor verladers van (duurdere) consumentengoederen en halffabricaten. Het spoor is een sneller alternatief voor tijdgevoelige goederen die nu over de zee vervoerd worden. En qua kosten is het concurrerend ten opzichte van het aanzienlijk duurdere luchtvervoer.

In 2017 werd er in totaal voor circa 200.000 TEU vervoerd tussen China en Europa via het spoor.  De verwachting is dat het handelsvolume over het spoor de komende jaren met dubbele cijfers zal blijven groeien.  In volume gaat het slechts om 1 tot 2% van de totale goederenstroom tussen China en Europa welke zo’n 15 miljoen TEU bedraagt.

Het vervoer per spoor vanuit China naar Europa via de nieuwe Zijderoute is ruim twee keer zo snel als per (container) schip en neemt gemiddeld zo’n 15 dagen in beslag. Hoewel luchttransport een kortere transittijd heeft zijn de kosten beduidend hoger. In vergelijking met lucht- en zeetransport is vervoer per spoor ook nog de meest milieuvriendelijke optie.

GEBA Trans biedt de mogelijkheid om transporten via de nieuwe Zijderoute te verzorgen. We kunnen het gehele traject van A tot Z uit handen nemen inclusief het voor- en natransport waardoor we van deur tot deur kunnen leveren. Ook benieuwd naar de mogelijkheden voor het spoorvervoer van en naar China voor uw organisatie? Neem contact met ons op via sales@gebatrans.com

Lees verder

Beperkte capaciteit tijdens het Chinees Nieuwjaar

Gepost op in de categorie Nieuws

Het Chinees nieuwjaar wordt dit jaar gevierd op 5 februari, de wettelijk verplichte vrije dagen vallen van 4 tot en met 10 februari. Tijdens deze periode zijn veel bedrijven en instellingen gesloten en ligt het land operationeel vrijwel geheel stil. Zo is de Chinese douane tijdens de nieuwjaarperiode gesloten en schrappen rederijen een aantal afvaarten in westelijke richting.  In de aanloop van het Chinees nieuwjaar maar ook na afloop van het nieuwjaar ontstaat er grote druk op de (Chinese) transportsector. Dit in combinatie met het beperkt aantal afvaarten resulteert in capaciteitstekort en zal van invloed zijn op zowel import- als exportzendingen.

Dit alles kan vertragingen veroorzaken betreffende de afhandeling van uw zendingen maar ook van invloed zijn op uw geplande afvaarten. Tevens kan de tariefstelling gedurende deze periode aanzienlijk hoger zijn.

We vragen u dan ook om tijdens deze periode rekening te houden met bovenstaande omstandigheden. Waar mogelijk het verzoek om voorafgaand uw zendingen per direct te boeken om eventuele vertragingen te vermijden of te beperken.  U kunt uiteraard contact met ons opnemen om u te laten informeren over de status van uw zending of de mogelijkheden te bespreken.

Lees verder

Sponsoring KidzBase

Gepost op in de categorie Nieuws

GEBA Trans mag zich met trots sponsor noemen van KidzBase. KidzBase wil door middel van kleinschalige projecten kleur geven aan het leven van uit huis geplaatste kinderen. Ook deze kinderen mogen voelen dat ze speciaal zijn. In het verleden hebben we ons middels verschillende activiteiten en acties aan deze stichting verbonden. Zo hebben onze medewerkers in 2014 de Galibier in Zuid-Frankrijk beklommen om geld in te zamelen. Volgens iedereen die hierbij betrokken was een ervaring om nooit te vergeten. Daarnaast heeft het kunstgrasveld bij de lokale voetbalvereniging FCV-Venlo de naam ‘KidzBase Fairplay Court’ gekregen. Ook dit is ontstaan uit de samenwerking tussen de stichting en GEBA Trans. Echter was nu het moment om ons structureel aan de initiatieven van Kidzbase te verbinden. Om die reden zijn we sponsor geworden. Wilt u graag weten wat deze stichting allemaal doet en op welke manier u kunt helpen? Kijk dan op www.kidzbase.com

Lees verder

Voorbereidingen Brexit

Gepost op in de categorie Nieuws

Onlangs heeft de Britse premier Theresa May haar brexit voorstel gepresenteerd en bleek in eerste instantie de steun van het kabinet achter zich te hebben. Uiteindelijk bleek de eensgezindheid van korte duur en zijn een aantal ministers opgestapt. Daarnaast is het nog maar zeer de vraag of May haar akkoord door het Britse parlement krijgt. Ondanks de naderende brexit deadline welke op 29 maart gepland staat is het dus nog altijd niet duidelijk met welke afspraken het Verenigd Koninkrijk straks de Europese Unie verlaat.

Een veel gehoord advies is dan ook nog steeds uit te gaan van het worst case scenario. In het geval van een ‘harde’ brexit gelden de Wereldhandelsorganisatie (WTO) regels, dit zal betekenen dat douanetarieven, aangifte, en administratieve lasten aan de grens terug komen.    Mocht er een ‘zachte’ brexit plaatsvinden blijft het Verenigd Koninkrijk deelnemen aan de interne (Europese) markt. Het principe van de vrijhandel in goederen en diensten verandert niet.

Begin juni is er een peiling uitgevoerd in opdracht van het ministerie van buitenlandse zaken waaruit blijkt dat slechts 18% van de bedrijven zich ín behoorlijke of zeer grote mate’ voorbereidt op de brexit.  46% geeft aan dit in geen enkele mate te doen.

Ondanks de onduidelijkheden zijn er wel degelijk stappen welke ondernemingen kunnen zetten om zich voor te bereiden, mocht het op een harde brexit aankomen. Ondernemingen die handel drijven met niet EU-landen dienen over een zogeheten EORI-nummer te beschikken. Ondernemingen die wel naar Groot-Brittannië exporteren maar niet naar EU- landen hoefden zo’n nummer niet te hebben, vanaf 29 maart 2019 wel. Het advies is een dergelijk EORI-nummer alvast aan te vragen nu dit verzoek nog binnen een week afgehandeld kan worden. Wanneer bedrijven in maart massaal aanvragen doen, zal dit veel langer duren met alle risico’s van dien.

Daarnaast luidt het advies om te kijken naar software waarmee men kan communiceren met de douane. Of het inschakelen van een expediteur die de douaneformaliteiten kan regelen.  Bedrijven die zelf aangifte doen bij de douane dienen te beschikken over een ‘Registratie Elektronisch Berichtenverkeer’. Tevens dient men te onderzoeken of de goederen welke geëxporteerd worden keuringsplichtig zijn en dient men de juiste certificaten hiervoor aan te vragen.

Om zich voor te breiden op een worst case scenario zijn er enkele instanties in het leven geroepen welke hierbij ondersteunen, namelijk het Brexitloket (Rijksoverheid), ‘hulp bij Brexit’(VNO-NCW, MKB) en biedt het KVK praktische tips.  Ook staan wij namens GEBA Trans u graag te woord en kijken graag hoe wij u als klant hierin kunnen ondersteunen.

Lees verder