Nieuws

Kennistraject LIOF – Maastricht University

Gepost op in de categorie Nieuws

In samenwerking met het LIOF / Limburg logistiek is GEBA Trans een kennistraject aangegaan. Hierbij zullen zo’n 20 (internationale) studenten van Maastricht University input bieden met betrekking tot een casus op het gebied van innovatie. Dit kennistraject sluit volledig aan op het innovatieve karakter van GEBA Trans en anderzijds biedt het een unieke kans om samen te werken met studenten.

De studenten zullen  worden onderverdeeld in groepen waarna iedere groep afzonderlijk een businesscase zal presenteren. Speerpunten zijn innovatie, strategie, positionering en het huidige businessmodel. Om een volledig beeld te krijgen van onze organisatie hebben de studenten onlangs een bezoek gebracht aan onze vestiging in Venlo.  Wij zijn erg benieuwd naar de ideeën en inzichten van de studenten welke zij medio april zullen presenteren.

Lees verder

Eric Staal nieuwe commercieel directeur

Gepost op in de categorie Nieuws

Met de benoeming van Eric Staal als nieuwe commercieel directeur heeft GEBA Trans haar gewenste versterking in huis. Vanaf 18 februari 2019 vult Eric de functie van commercieel directeur in binnen GEBA Trans. Met de aanstelling van Eric Staal onderstreept GEBA Trans de groeiambities van de onderneming om haar huidige marktaandeel uit te breiden.

Eric Staal is geen onbekende in logistiek Nederland. Hij heeft ruim 25 jaar transportervaring opgebouwd bij voornamelijk Shortsea operators waar hij kennis heeft opgedaan op het gebied van weg-, rail- en ferryvervoer (zijnde intermodaal vervoer) binnen Europa. “Eric is een commercieel logistieke professional. Zijn ervaring alsook zijn netwerk zal een enorme toegevoegde waarde voor ons zijn om ons nog beter te positioneren als totaal logistiek ontzorger”, aldus algemeen directeur Fred Spijksma.

Eric ziet de overstap naar GEBA Trans als een ideale stap: ‘’De missie, visie en bedrijfscultuur van GEBA Trans spreken mij ten zeerste aan”. Volgens hem heeft de industrie meer dan ooit behoefte aan ontzorging van hun logistieke activiteiten. Nu de capaciteit op de markt onder druk staat is de service- en dienstverlening, zoals GEBA Trans die verstrekt, gewenst voor alle type bedrijven. Hierdoor kunnen zij zich onbezorgd blijven richten op hun kernactiviteiten.

Een flexibele instelling en het denken in oplossingen in deze markt zijn daarbij van groot belang en vormt dan ook het DNA van GEBA Trans. Als logistiek dienstverlener biedt GEBA Trans oplossingen en beantwoordt de behoeften door het leveren van maatwerk. De werkwijze van GEBA Trans kenmerkt zich door een intensieve samenwerking tussen haar vakbekwaam team en hun betrouwbare partners. Dit heeft en zal tevens in de toekomst tot langdurige en succesvolle samenwerkingen leiden.

Lees verder

Regie op de Brexit

Gepost op in de categorie Nieuws

Wat kunt u nu al zelf doen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de aankomende Brexit?

De Brexit houdt ons al een hele tijd in zijn greep en helaas is nog altijd niet 100% duidelijk wat er precies gaat gebeuren. Vorige week werd gesproken over een harde Brexit, deze week denkt de Britse premier May weer na over het uitstellen van de Brexit en nieuwe verkiezingen. Het kan dus nog alle kanten op.

Ongetwijfeld heeft u het nieuws rondom de Brexit ook op de voet gevolgd. Een  mogelijke harde Brexit (no deal scenario) verandert op 29 maart a.s. het huidige vrije handelsverkeer tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie aanzienlijk. Zo worden door het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie douaneformaliteiten ingesteld om handel te kunnen bedrijven. Dit houdt in dat méér douanedocumenten nodig zijn en dat de controles daarop geïntensiveerd worden.  Daarnaast worden ook fysieke grenscontroles op de goederen uitgevoerd. Credo van de douane hierbij is ‘Niet goed, geen oversteek’. Het is derhalve van groot belang dat de douaneformaliteiten in orde zijn om uw goederen uiteindelijk op de plaats van bestemming te krijgen.

U kunt daarbij kiezen om de aangifte zélf te doen in de systemen van de douane. Dit vereist eigen kennis, software en tijd. Andere optie is dat wij u ondersteunen bij het verrichten van de aangifte. Vanuit onze rol als internationale logistiek dienstverlener hebben wij door de jaren al ervaring opgebouwd op het gebied van handelsverkeer naar niet EU-landen en hebben diverse medewerkers additionele Brexit-trainingen gevolgd, waardoor zij u persoonlijk kunnen adviseren. Daarnaast werken wij zeer nauw samen met enkele douane-expediteurs, die ervoor zorgen dat uw douaneaangifte voldoet aan de gestelde eisen.

Als gevolg van de douanecontroles verandert ook het logistieke speelveld. Zo worden langere wachttijden aan de grenzen verwacht, waardoor de doorlooptijden van het transport eveneens toenemen. Dien ten gevolge zullen nieuwe rij- en vaarroutes worden gecreëerd en meer transporten onbegeleid in plaats van begeleid plaatsvinden. En dit vergt weer een nauwere ketensamenwerking vanaf uw laadadres tot en met de eindbestemming. Doordat wij dagelijks contact onderhouden met internationale transportbedrijven uit ons vervoerdersnetwerk, kunnen wij u ondersteunen bij uw specifieke vraagstuk.

Ons advies is om niets aan het toeval over te laten, maar om goed voorbereid te zijn op de Brexit. Hiertoe kunt u het bijgevoegde stappenplan hanteren. Wij denken daarbij graag proactief met u mee en willen u graag ontzorgen, zodat u zich óók ná de Brexit gewoon kunt blijven richten op uw corebusiness.

Stappenplan Brexit

In de voorbereiding op de Brexit kunt u al een aantal stappen zetten.

  1. Wees bewust van de situatie. Deal of No deal: gevolgen zullen er uiteindelijk zeker zijn. Wees derhalve proactief en voorbereid.
  2. Zorg dat u een EORI-nummer hebt. Dit is een identificatienummer dat u nodig heeft om met de Douane zaken te doen. Een EORI-nummer kunt u aanvragen via de website https://douane.nl/brexit.
  3. Zorg dat u aangifte bij de Douane kunt doen. Haal de benodigde software in huis óf besteed de douaneformaliteiten uit aan GEBA Trans. Zorg bij uitbesteding voor een volmacht.
  4. Vraag tijdig een ‘Registratie elektronisch berichtenverkeer’ aan als u zelf aangifte gaat doen. Dit kunt u aanvragen via de website https://douane.nl/brexit.
  5. Onderzoek uw specifieke branche / onderneming. Zorg dat u een compleet beeld krijgt van wat u moet doen in uw specifieke situatie. Bijvoorbeeld of u vergunningen nodig heeft en of er nog andere formaliteiten voor u gelden. Welke maatregelen nodig zijn, hangt af van de aard van uw onderneming en bedrijfsactiviteiten. De Brexit Impact Scan op https://www.brexitloket.nl/ helpt u om de gevolgen de Brexit voor uw bedrijf in kaart te brengen.
  6. Voer controle uit op de bijkomende douaneverplichting. Denk aan douane-regelingen, registraties, toestemmingen, toelatingen, overeenstemmingen of vergunningen. Dit kan via de website https://douane.nl/brexit.
  7. Koopt u na de Brexit bij leveranciers in het Verenigd Koninkrijk, dan moet u invoeraangifte doen en btw betalen bij de douane. Doet u liever btw-aangifte in plaats van te betalen bij de douane, vraag dan een ‘Vergunning artikel 23’ aan bij uw belastingkantoor. Meer informatie inzake deze vergunning kunt u terugvinden op de website van de belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/zakendoen_met_het_buitenland/zakendoen_buiten_de_eu/aangifte_doen_als_u_zakendoet_buiten_de_eu/aangifte_doen_als_u_goederen_importeert_uit_niet_eu_landen/vergunning_artikel_23_aanvragen
  8. Overleg en anticipeer tijdig met uw contractpartners en ketenpartners in het Verenigd Koninkrijk en andere derde landen. Laat uw huidige contracten beoordelen door uw juridische afdeling of adviseur. Ga na of er reden is voor heronderhandelingen en/of een nieuw contract. Ga na of ontbinding of opzegging mogelijk is wegens gewijzigde omstandigheden.
  9. Experimenteer zelf en doe, voor zover haalbaar en mogelijk, zelf ervaring op. Zorg eventueel voor proefzendingen naar derde landen.

Indien u meer wilt weten over de Brexit, stuur dan gerust uw vraag aan ons ‘Brexit-loket’, via emailadres brexit@gebatrans.com of neem telefonisch contact op met Roy Simons 077-3599045 en/of Tom Boots 077-3599051 . Zij kunnen dan samen met u op zoek gaan naar de beste oplossing voor uw specifieke situatie.

Lees verder

Zijderoute

Gepost op in de categorie Nieuws

Met de nieuwe Zijderoute ontstaan er naast het traditionele zee- en luchtvervoer nieuwe mogelijkheden voor transport tussen China en (West) Europa. De nieuwe Zijderoute staat nog volop in ontwikkeling echter door de huidige ontwikkelingen en investeringen wellicht toch al interessant voor u als verlader om hier gebruik van te maken. Momenteel biedt de nieuwe Zijderoute kansen voor verladers van (duurdere) consumentengoederen en halffabricaten. Het spoor is een sneller alternatief voor tijdgevoelige goederen die nu over de zee vervoerd worden. En qua kosten is het concurrerend ten opzichte van het aanzienlijk duurdere luchtvervoer.

In 2017 werd er in totaal voor circa 200.000 TEU vervoerd tussen China en Europa via het spoor.  De verwachting is dat het handelsvolume over het spoor de komende jaren met dubbele cijfers zal blijven groeien.  In volume gaat het slechts om 1 tot 2% van de totale goederenstroom tussen China en Europa welke zo’n 15 miljoen TEU bedraagt.

Het vervoer per spoor vanuit China naar Europa via de nieuwe Zijderoute is ruim twee keer zo snel als per (container) schip en neemt gemiddeld zo’n 15 dagen in beslag. Hoewel luchttransport een kortere transittijd heeft zijn de kosten beduidend hoger. In vergelijking met lucht- en zeetransport is vervoer per spoor ook nog de meest milieuvriendelijke optie.

GEBA Trans biedt de mogelijkheid om transporten via de nieuwe Zijderoute te verzorgen. We kunnen het gehele traject van A tot Z uit handen nemen inclusief het voor- en natransport waardoor we van deur tot deur kunnen leveren. Ook benieuwd naar de mogelijkheden voor het spoorvervoer van en naar China voor uw organisatie? Neem contact met ons op via sales@gebatrans.com

Lees verder