Nieuws

Chauffeurstekort

Gepost op in de categorie Nieuws

De transportsector zit te springen om nieuwe medewerkers. Met de huidige economische groei is er veel vraag naar vrachtwagenchauffeurs. Zo steeg in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet van de goederenwegvervoerders met 7,8% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Daarnaast heeft ook de transportsector te maken met de toenemende vergrijzing. Steeds meer chauffeurs bereiken de pensioenleeftijd. Het UWV meldt 2.300 vacatures op dit moment. De verwachting is dat er tot einde 2018 in totaal 12.000 arbeidsplaatsen vrij komen in de transportsector.

Er wordt hard gewerkt om de vraag naar chauffeurs op te vangen. In het eerste kwartaal van 2017 stroomden er 8.410 nieuwe werknemers in. Een jaar eerder waren dat er een stuk minder, namelijk 6.337 nieuwe medewerkers.

In 2016-2017 werd ook het Sectorplan Transport en Logistiek actief. Dit plan voorziet in de omscholing van 2.000 medewerkers. Van de kosten nemen de overheid én de sector 90% voor hun rekening. De zij-instromer betaalt zelf de overige 10%. Het levert ze een diploma op en een baangarantie van een jaar. In mei waren er al 1.500 nieuwe chauffeurs geplaatst, dat laat zien dat er veel belangstelling is voor het plan.

Begin 2018 lanceert de provincie Limburg het Aanvalsplan Arbeidsmarkt. Dit plan is bedoeld om werklozen, bijstandsgerechtigden en asielzoekers met een verblijfsvergunning aan een baan te helpen. De focus ligt op de zorg-, bouw- en logistieke sector. Er is veel aandacht voor permanente scholing in het plan. De provincie hoopt op de medewerking van ondernemers, vakbonden, gemeenten en onderwijsinstellingen. Het is nog niet duidelijk, hoeveel geld hiermee gemoeid is.

Op langere termijn kan platooning de druk wat verlichten en zorgen voor een efficiëntere inzet van chauffeurs. In 2015 deed Scania als eerste in ons land een test met het systeem in de buurt van Zwolle. De regio Rotterdam/Den Haag is door de Europese Commissie aangewezen als een van de proeftuinen. In 2020 moeten er dagelijks 100 platoons gaan rijden vanaf de Rotterdamse haven. Eind volgend jaar wil de commissie de eerste vrachtauto’s in colonne de haven uit laten rijden.

Er zijn dus veel positieve ontwikkelingen in de transportsector, echter is er wel veel inspanning vereist om het huidige chauffeurstekort te verminderen.

Lees verder

Verhuizing locatie Venlo

Gepost op in de categorie Nieuws

GEBA Trans is op 7 juli jongstleden verhuisd naar een prachtige nieuwe locatie in het logistieke hart van Venlo. Ons nieuwe adres luidt:

Vasco da Gamaweg 1b
5928 LD VENLO

Onze nieuwe locatie heeft wederom een fris en transparant karakter en beschikt naast moderne flexibel in te richten werkplekken ook over een inspirerende werkomgeving.

Deze toekomstbestendige inrichting zorgt ervoor dat onze mensen blijvend in staat worden gesteld om een topprestatie te kunnen leveren binnen een aantrekkelijke werkomgeving. Een werkomgeving, waarin de mensen zich thuis voelen, waarin voldoende mogelijkheden zijn om na inspanning alléén of samen met andere collega’s te ontspannen. Maar ook een werkomgeving waarin onze mensen zich uit de hectiek van de dag kunnen onttrekken om zo een persoonlijk gesprek met een klant te voeren óf te brainstormen over logistieke vraagstukken.

Bijkomend voordeel van onze locatiekeuze is dat wij gevestigd zijn in hetzelfde pand als het Vervoerscollege, waarin logistieke opleidingen worden verzorgd. Op deze wijze zijn wij in staat om onze mensen blijvend te ontwikkelen en zodoende tijdig en adequaat in spelen op ontwikkelingen op logistiek gebied.

Wij zijn ervan overtuigd dat onze mensen het verschil maken bij het streven naar een hoge leverbetrouwbaarheid van onze logistieke service- en dienstverlening en het daarmee volledig ontzorgen van onze klanten. Vanuit aantrekkelijk werkgeverschap achten wij het noodzakelijk om onze mensen daarin optimaal te faciliteren. Wij zijn dan ook erg tevreden en trots op onze nieuwe locatie in dé logistieke hotspot van Europa.

Mocht u benieuwd zijn naar ons nieuwe ‘thuis’ en u bent in de buurt, dan bent u van harte welkom.

Lees verder

Investeren infrastructuur noodzakelijk

Gepost op in de categorie Nieuws

Door de aantrekkende economie nam het goederenvervoer vorig jaar flink toe. Zowel het wegvervoer als de binnenvaart en het spoor. Ook voor de komende jaren kunnen we uitgaan van verdere groei. De logistiek is daarmee een belangrijke factor in onze nationale economie. Investeren in de infrastructuur is van wezenlijk belang wil de logistiek blijven draaien.

Naast fysieke maatregelen, zoals extra rijbanen, extra spoor en uitbreiding van terminals, gaat het ook om maatregelen waardoor de bestaande infrastructuur beter benut wordt. Platooning van vrachtwagens is daar een goed voorbeeld van, evenals de nieuwe generatie binnenschepen die voorzien zijn van slimme apparatuur waardoor ze bij bruggen en sluizen kunnen doorvaren. Overheden moeten snel met digitale infrastructuur op dergelijke ontwikkelingen inspelen.

Van VVD, PvdA, SP, CDA, PVV, D66, ChristenUnie, GroenLinks tot en met de SGP heerst eensgezindheid over de noodzaak van deze investeringen, zij het dat de accenten uiteenlopen. Vraag is waar het nieuwe kabinet op dit punt mee komt. EVO-Fenedex wil dat de nieuwe ministersploeg knelpunten voor het goederenvervoer snel en innovatief aanpakt om de economische schade hiervan voor de economie te minimaliseren.

Lees verder

Tariefsverhogingen na nieuwe cao

Gepost op in de categorie Nieuws

Als gevolg van een nieuw akkoord tussen TLN en FNV over de cao Beroepsgoederenvervoer zullen de tarieven in de transportsector de komende jaren geleidelijk stijgen.

Door dit nieuwe akkoord, dat overigens nog aan de FNV-leden moet worden voorgelegd, gaan de lonen chauffeurs en andere logistieke medewerkers die onder deze cao vallen er de komende drie jaar stapsgewijs minimaal 10 procent op vooruit: 2 procent per 1 juli 2017, 1 januari 2018 en 1 januari 2019. Op diezelfde data wordt in drie stappen een extra periodiek aan alle loonschalen toegevoegd van uiteindelijk 4 procent in totaal. Het basissalaris van chauffeurs wordt verhoogd met een toeslag van 2,25 procent, terwijl de overurentoeslag wordt verlaagd naar 15 procent.

De arbeidsvoorwaarden die werkgevers moeten toepassen op binnenlandse en buitenlandse inleen- en uitzendkrachten is uitgebreid, om oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden nog verder in te perken.
Het is onmogelijk te zeggen hoe sterk de invloed van deze loonsverhogingen is op de transporttarieven, maar dat die invloed er zal zijn, staat buiten kijf.

Zoals gezegd moet de FNV het nog aan haar leden voorleggen. De onderhandelaars zijn weliswaar tevreden, maar het kan nog spaak lopen. De 8 duizend mensen die onder de KNV-cao vielen gaan er namelijk flink op achteruit. TBV-NL heeft zijn leden opgeroepen bij TNL te protesteren. Zij vindt dat het loon van chauffeurs al jaren achterloopt en dat een loonsverhoging van 10 procent dit nauwelijks compenseert. In april wordt het akkoord op diverse bijeenkomsten van CNV en FNV besproken.

Lees verder

Capaciteitstekort op zeevracht Azië

Gepost op in de categorie Nieuws

Het is zaak tijdig uw zeevracht te boeken voor China, India en andere Aziatische bestemmingen. De wachttijd is inmiddels opgelopen tot vier weken. Daar zijn verschillende oorzaken voor: de economische groei en het capaciteitstekort.

Als gevolg van het economisch herstel neemt de export van West-Europa naar Azië weer toe. Dat is goed nieuws voor onze bedrijven, maar het zorgt ook voor volle kades.
Het tekort aan laadruimte heeft ook nog andere oorzaken. Eind augustus, begin september ging Hanjin failliet, een van de grootste rederijen. Ook China Shipping is verdwenen. Hierdoor zijn nog steeds verschillende schepen opgelegd. Verder zien we steeds vaker dat rederijen eigen schepen uit de vaart nemen en laadruimte bij andere rederijen huren om hun kosten te drukken.

De markt voor zeevracht naar verre Aziatische bestemmingen is nu voor meer dan 75 procent in handen van drie grote allianties: 2M Alliance, Ocean Alliance en The Alliance.
Daarbinnen vinden ook weer verschillende fusies plaats. In 2M Alliance gaat Hamburg Süd samen met Maersk. Net als Maersk heeft ook CMA CGM (van Ocean Alliance) een partnerschap gesloten met de Chinese internetwinkel Alibaba. In The Alliance gaat UASC samen met Hapag-Lloyd en fuseren NYK, MOL en “K” Line met elkaar. Door de capaciteitsvermindering ontstaan niet alleen wachttijden, maar stijgen ook de tarieven.

Uiteraard doet GEBA Trans zijn uiterste best om toch uw goederen tijdig en voordelig mogelijk te verschepen.

Lees verder