Nieuws

GEBA groupage

Gepost op in de categorie Nieuws

GEBA Trans verzorgt sinds enige tijd een dagelijkse service voor uw stukgoed vanuit België en Nederland naar alle uithoeken van Europa. Wij halen dagelijks uw goederen af en verzamelen deze in onze loods in Venlo, vanwaar elke dag een of meer opleggers vertrekken naar Mönchengladbach. In onze hub daar worden de goederen herverdeeld voor verspreiding via ons zeer uitgebreide Europese netwerk. De looptijden zijn snel, de tarieven voordelig en door deze werkwijze wordt de CO2-uitstoot gereduceerd.

Meer weten? Neem dan contact op via sales@gebatrans.com.

Lees verder

Weegverplichting zeecontainers

Gepost op in de categorie Nieuws

Met ingang van 1 juli dit jaar geldt voor zeecontainers een internationale weegverplichting. Containers met verkeerd opgegeven gewicht worden dan niet meer geladen.
Rederijen en terminals ondervinden bij het verladen van containers veel problemen door afwijkende gewichten en kunnen mede hierdoor de veiligheid bij belading niet garanderen. De weegverplichting is opgelegd door de Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties en moet zorgen voor een betere gewichtsverdeling en stabiliteit van schepen. De verantwoordelijkheid voor het opgeven van het geverifieerde brutogewicht van de containers ligt bij de verladers. Klopt het gewicht niet, dan gaat de container niet mee en moet hij langer op de kade blijven staan, met als gevolg tijdverlies en extra kosten, die op de verlader verhaald zullen worden.

Overigens hebben landen op grond van internationale verdragsregels de mogelijkheid om de weegverplichting maximaal een jaar op te schorten. Rusland zou dit overwegen. Nederland overweegt vooralsnog geen uitstel. In Amerika zegt de US Coastguard niet streng te zullen handhaven, maar het is zeer de vraag of verladers daarop moeten gokken. Een en ander komt de duidelijkheid niet ten goede.

EVO belegt in maart en april enkele voorlichtingsbijeenkomsten over de weegverplichting. Kijk hiervoor op www.evo.nl.

Lees verder

Schade door grenscontroles

Gepost op in de categorie Nieuws

De vluchtelingenstroom naar Europa heeft grote gevolgen voor het vrije handelsverkeer en dus ook voor de logistiek. Verschillende Balkanlanden hebben vaste grenscontroles ingesteld. België gaat strenger controleren aan de grens tussen Frankrijk en West-Vlaanderen en de politiebewaking in de haven van Zeebrugge wordt opgevoerd. Ook Nederland voert verscherpte controles uit tegen mensensmokkel. Eerder deze maand leidde zo’n controle aan de Belgische grens tot flinke files op de A67.

Over de omvang van de economische schade dit veroorzaakt, lopen de schattingen uiteen. Een Franse overheidsdenktank stelt totale sluiting van de Europese binnengrenzen gelijk met drie procent importheffing en een economische krimp daardoor van 0,8 procent. Dat is 100 miljard euro schade voor handel en toerisme.

TLN berekent de schade op 630 miljoen euro voor de logistiek. Zo zijn extra wachttijden aan de grens duur, omdat ze niet als rusttijd gelden. Als de grenzen tussen Nederland, België, Duitsland en Frankrijk open blijven, is de strop veel minder. Dit betreft zo’n 90 procent van het Nederlandse vrachtvervoer.

Volgens de Duitse Bertelsmann Stiftung kan de schade oplopen tot 1,4 biljoen tussen 2016 en 2025. Grenscontroles zouden leiden tot hogere kosten en hogere consumentenprijzen, wat weer druk zou uitoefenen op de economische groei. En daarmee op de logistiek.

Lees verder

Kilometerheffing België

Gepost op in de categorie Nieuws

Met ingang van 1 april dit jaar moeten vrachtwagens met een toelaatbaar totaalgewicht boven 3,5 ton in België een kilometerheffing betalen. De heffing geldt op alle autosnelwegen en een aantal regionale en gemeentelijke wegen. De vrachtwagens worden onderverdeeld in drie categorieën: 3,5 tot 12 ton, 12 tot 32 ton of boven 32 ton. In combinatie met de euroklasse van de motor bepaalt dit het toltarief per kilometer. Verder mogen Vlaanderen, Wallonië en Brussel elk een eigen tarief instellen.

Transporteurs kunnen met een tool en de routeplanner berekenen wat ze per rit kwijt zijn. Helaas zal dit ook bij GEBA Trans leiden tot tariefsverhogingen op trajecten van, naar en door België.

TLN heeft berekend dat de regeling een kostenverhoging oplevert van ongeveer vijftig miljoen euro per jaar voor de Nederlandse transportsector en bepleit bij de Nederlandse regering een compensatie. Dit kan, aldus TLN, doordat de staat waarschijnlijk meer inkomsten heeft nu België met deze heffing het Eurovignetverdrag opzegt. Hoe dit afloopt, is nog volstrekt onduidelijk.

Overigens investeert alleen Vlaanderen een deel van de opbrengst in verbetering van de infrastructuur; maar dan ook niet meer dan dertig procent.

Lees verder

Venlo beste Europese Logistieke vestigingsplaats

Gepost op in de categorie Nieuws

Eye For Transport (EFT) en Prologis hebben Venlo opnieuw uitgeroepen tot most desirable logistics location van Europa.

Dit maakte CEO Chris Saynor van EFT begin deze maand bekend in De Maaspoort in Venlo. Eerder gebeurde dit ook al in 2013. Dit jaar vergroot Venlo zelfs zijn voorsprong op de andere vestigingsplaatsen. De aanwijzing is gebaseerd op een onderzoek onder 170 Europese gebruikers van distributiecentra, die elk 100 distributielocaties beoordeelden aan de hand van vier criteria.

De uitverkiezing van Venlo als most desirable logistics location van Europa is voor EFT reden om haar jaarlijkse 3PL Summit en CSCO Forum in oktober 2016 opnieuw in Venlo te houden. Volgens EFT’s Chris Seynor is dit ook een blijk van waardering van zijn organisatie voor de logistieke hotspot Venlo-Venray en het ondernemersnetwerk SMART Logistics Centre Venlo.

Voorheen vonden beide internationale evenementen plaats in onder meer London, Dubai, Singapore, Antwerpen, Chicago en Atlanta.

Lees verder