Nieuws

Weegverplichting: Niet gewogen – niet vervoerd

Gepost op in de categorie Nieuws

Het is zeer de vraag of de logistiek er klaar voor is, voor de weegverplichting van zeecontainers, die over twee maanden, op 1 juli ingaat. Containers met verkeerd opgegeven gewicht worden dan niet meer geladen.

De weegverplichting is opgelegd door de Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties en moet zorgen voor een betere gewichtsverdeling en stabiliteit van schepen. De kans bestaat dat er begin juli net zo’n chaos ontstaat als bij de invoering van de tolheffing in België, eerder deze maand. De gevolgen zijn waarschijnlijk nog veel ingrijpender, want rederijen en terminals zijn niet van plan om containers zonder VGM, dus zonder geverifieerd brutogewicht, op de schepen te zetten. Ze blijven dan op de kade staan, wat vertraging en extra kosten met zich meebrengt.
De weegverplichting ligt nadrukkelijk bij de verladers. Bij hen ligt ook de schade als er geen VGM-verklaring is.

Inmiddels is het maar zeer de vraag of er voldoende weegbruggen staan op de plekken waar ze nodig zijn. Er wordt dan ook gepleit voor de inzet van reach stackers met weegapparatuur. Behalve daadwerkelijk wegen kan het VGM ook worden vastgesteld door het gewicht van de goederen, de verpakkings- en vulmaterialen en de container bij elkaar op te tellen. Deze tweede methode moet per land gecertificeerd worden en daarbij dreigt een lappendeken aan verschillende regels te ontstaan. Zo hanteren België en Nederland verschillende foutmarges. Clecat, ESPO, ESC en Feport pleiten dan ook voor een betere afstemming tussen de diverse landen.

Daarom dus het dringende advies aan verladers om zich in de materie te verdiepen en tijdig hun werkprocedures hierop af te stemmen. Over twee maanden is het zo ver.

Lees verder

Tolheffing België gaat door

Gepost op in de categorie Nieuws

ViapassZoals gemeld in ons nieuwsartikel van 1 februari moeten met ingang van 1 april vrachtwagens met een toelaatbaar totaalgewicht boven 3,5 ton in België een kilometerheffing betalen, op alle autosnelwegen en een aantal regionale en gemeentelijke wegen. Uiteraard heeft dit gevolgen voor de bekostiging van het goederenvervoer. U hebt al nieuwe tarieven van ons ontvangen. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, neemt u dan contact met ons op.

De verwachting is dat er nogal wat kinderziektes zullen optreden. Zo is nog niet alle apparatuur die de vervoerders in hun trucks moeten inbouwen geleverd. Apparaten die wel geleverd zijn, functioneren niet altijd naar behoren.

Ondanks verzoeken om uitstel door onder meer TLN, houdt de Belgische regering vast aan haar plan. TLN heeft daarom een meldpunt ingesteld.

Lees verder

GEBA groupage

Gepost op in de categorie Nieuws

GEBA Trans verzorgt sinds enige tijd een dagelijkse service voor uw stukgoed vanuit België en Nederland naar alle uithoeken van Europa. Wij halen dagelijks uw goederen af en verzamelen deze in onze loods in Venlo, vanwaar elke dag een of meer opleggers vertrekken naar Mönchengladbach. In onze hub daar worden de goederen herverdeeld voor verspreiding via ons zeer uitgebreide Europese netwerk. De looptijden zijn snel, de tarieven voordelig en door deze werkwijze wordt de CO2-uitstoot gereduceerd.

Meer weten? Neem dan contact op via sales@gebatrans.com.

Lees verder

Weegverplichting zeecontainers

Gepost op in de categorie Nieuws

Met ingang van 1 juli dit jaar geldt voor zeecontainers een internationale weegverplichting. Containers met verkeerd opgegeven gewicht worden dan niet meer geladen.
Rederijen en terminals ondervinden bij het verladen van containers veel problemen door afwijkende gewichten en kunnen mede hierdoor de veiligheid bij belading niet garanderen. De weegverplichting is opgelegd door de Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties en moet zorgen voor een betere gewichtsverdeling en stabiliteit van schepen. De verantwoordelijkheid voor het opgeven van het geverifieerde brutogewicht van de containers ligt bij de verladers. Klopt het gewicht niet, dan gaat de container niet mee en moet hij langer op de kade blijven staan, met als gevolg tijdverlies en extra kosten, die op de verlader verhaald zullen worden.

Overigens hebben landen op grond van internationale verdragsregels de mogelijkheid om de weegverplichting maximaal een jaar op te schorten. Rusland zou dit overwegen. Nederland overweegt vooralsnog geen uitstel. In Amerika zegt de US Coastguard niet streng te zullen handhaven, maar het is zeer de vraag of verladers daarop moeten gokken. Een en ander komt de duidelijkheid niet ten goede.

EVO belegt in maart en april enkele voorlichtingsbijeenkomsten over de weegverplichting. Kijk hiervoor op www.evo.nl.

Lees verder

Schade door grenscontroles

Gepost op in de categorie Nieuws

De vluchtelingenstroom naar Europa heeft grote gevolgen voor het vrije handelsverkeer en dus ook voor de logistiek. Verschillende Balkanlanden hebben vaste grenscontroles ingesteld. België gaat strenger controleren aan de grens tussen Frankrijk en West-Vlaanderen en de politiebewaking in de haven van Zeebrugge wordt opgevoerd. Ook Nederland voert verscherpte controles uit tegen mensensmokkel. Eerder deze maand leidde zo’n controle aan de Belgische grens tot flinke files op de A67.

Over de omvang van de economische schade dit veroorzaakt, lopen de schattingen uiteen. Een Franse overheidsdenktank stelt totale sluiting van de Europese binnengrenzen gelijk met drie procent importheffing en een economische krimp daardoor van 0,8 procent. Dat is 100 miljard euro schade voor handel en toerisme.

TLN berekent de schade op 630 miljoen euro voor de logistiek. Zo zijn extra wachttijden aan de grens duur, omdat ze niet als rusttijd gelden. Als de grenzen tussen Nederland, België, Duitsland en Frankrijk open blijven, is de strop veel minder. Dit betreft zo’n 90 procent van het Nederlandse vrachtvervoer.

Volgens de Duitse Bertelsmann Stiftung kan de schade oplopen tot 1,4 biljoen tussen 2016 en 2025. Grenscontroles zouden leiden tot hogere kosten en hogere consumentenprijzen, wat weer druk zou uitoefenen op de economische groei. En daarmee op de logistiek.

Lees verder