Weegverplichting zeecontainers

Gepost op in de categorie Nieuws

Met ingang van 1 juli dit jaar geldt voor zeecontainers een internationale weegverplichting. Containers met verkeerd opgegeven gewicht worden dan niet meer geladen.
Rederijen en terminals ondervinden bij het verladen van containers veel problemen door afwijkende gewichten en kunnen mede hierdoor de veiligheid bij belading niet garanderen. De weegverplichting is opgelegd door de Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties en moet zorgen voor een betere gewichtsverdeling en stabiliteit van schepen. De verantwoordelijkheid voor het opgeven van het geverifieerde brutogewicht van de containers ligt bij de verladers. Klopt het gewicht niet, dan gaat de container niet mee en moet hij langer op de kade blijven staan, met als gevolg tijdverlies en extra kosten, die op de verlader verhaald zullen worden.

Overigens hebben landen op grond van internationale verdragsregels de mogelijkheid om de weegverplichting maximaal een jaar op te schorten. Rusland zou dit overwegen. Nederland overweegt vooralsnog geen uitstel. In Amerika zegt de US Coastguard niet streng te zullen handhaven, maar het is zeer de vraag of verladers daarop moeten gokken. Een en ander komt de duidelijkheid niet ten goede.

EVO belegt in maart en april enkele voorlichtingsbijeenkomsten over de weegverplichting. Kijk hiervoor op www.evo.nl.