Tariefsverhogingen na nieuwe cao

Gepost op in de categorie Nieuws

Als gevolg van een nieuw akkoord tussen TLN en FNV over de cao Beroepsgoederenvervoer zullen de tarieven in de transportsector de komende jaren geleidelijk stijgen.

Door dit nieuwe akkoord, dat overigens nog aan de FNV-leden moet worden voorgelegd, gaan de lonen chauffeurs en andere logistieke medewerkers die onder deze cao vallen er de komende drie jaar stapsgewijs minimaal 10 procent op vooruit: 2 procent per 1 juli 2017, 1 januari 2018 en 1 januari 2019. Op diezelfde data wordt in drie stappen een extra periodiek aan alle loonschalen toegevoegd van uiteindelijk 4 procent in totaal. Het basissalaris van chauffeurs wordt verhoogd met een toeslag van 2,25 procent, terwijl de overurentoeslag wordt verlaagd naar 15 procent.

De arbeidsvoorwaarden die werkgevers moeten toepassen op binnenlandse en buitenlandse inleen- en uitzendkrachten is uitgebreid, om oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden nog verder in te perken.
Het is onmogelijk te zeggen hoe sterk de invloed van deze loonsverhogingen is op de transporttarieven, maar dat die invloed er zal zijn, staat buiten kijf.

Zoals gezegd moet de FNV het nog aan haar leden voorleggen. De onderhandelaars zijn weliswaar tevreden, maar het kan nog spaak lopen. De 8 duizend mensen die onder de KNV-cao vielen gaan er namelijk flink op achteruit. TBV-NL heeft zijn leden opgeroepen bij TNL te protesteren. Zij vindt dat het loon van chauffeurs al jaren achterloopt en dat een loonsverhoging van 10 procent dit nauwelijks compenseert. In april wordt het akkoord op diverse bijeenkomsten van CNV en FNV besproken.