Sociale Innovatie

Bij GEBA Trans beseffen wij ons dat onze medewerkers hét kapitaal van ons bedrijf zijn. Gepassioneerde, kundige en daadkrachtige werknemers dragen substantieel bij aan het succes van ons bedrijf. We durven dan ook in hen te investeren. Middels een intern verbetertraject maken we onze mensen bewust van het feit dat investeren in jezelf tot succes leidt. In samenwerking met een organisatiecoach zijn we in 2013 gestart met dit ontwikkeltraject waarbij we medewerkers actief stimuleren actief bij te dragen aan de ‘bottom up-filosofie’ van GEBA Trans.

Een van de eerste projecten waarmee deze coach is begonnen, is het Management Team te helpen een meer faciliterende rol te spelen en minder operationeel actief te worden zonder daarbij de controle op de bedrijfsvoering te verliezen. Daaropvolgend zijn we gestart met tweewekelijkse gesprekken waarin medewerkers zich kunnen uitspreken over verbeteringen die in hun ogen het werk effectiever en aangenamer maken.

Ons verbetertraject is mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds (ESF). Dit orgaan binnen de Europese Unie financiert projecten, zoals het onze, met als doel het bevorderen eu-embleem_esf_tekst_projectvan duurzame arbeidsinzet van werkenden. Met meer plezier en voldoening naar je werk gaan vermindert immers de kans op een burn-out of andere vorm van vervreemding van de arbeidsmarkt.

Kijk voor meer informatie over het ESF op de website van het Agentschap SZW.

 

Bekijk hieronder een korte animatie over sociale innovatie in de sector logistiek en groothandel, afkomstig van de Kamer van Koophandel.