Regie op de Brexit

Gepost op in de categorie Nieuws

Wat kunt u nu al zelf doen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de aankomende Brexit?

De Brexit houdt ons al een hele tijd in zijn greep en helaas is nog altijd niet 100% duidelijk wat er precies gaat gebeuren. Vorige week werd gesproken over een harde Brexit, deze week denkt de Britse premier May weer na over het uitstellen van de Brexit en nieuwe verkiezingen. Het kan dus nog alle kanten op.

Ongetwijfeld heeft u het nieuws rondom de Brexit ook op de voet gevolgd. Een  mogelijke harde Brexit (no deal scenario) verandert op 29 maart a.s. het huidige vrije handelsverkeer tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie aanzienlijk. Zo worden door het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie douaneformaliteiten ingesteld om handel te kunnen bedrijven. Dit houdt in dat méér douanedocumenten nodig zijn en dat de controles daarop geïntensiveerd worden.  Daarnaast worden ook fysieke grenscontroles op de goederen uitgevoerd. Credo van de douane hierbij is ‘Niet goed, geen oversteek’. Het is derhalve van groot belang dat de douaneformaliteiten in orde zijn om uw goederen uiteindelijk op de plaats van bestemming te krijgen.

U kunt daarbij kiezen om de aangifte zélf te doen in de systemen van de douane. Dit vereist eigen kennis, software en tijd. Andere optie is dat wij u ondersteunen bij het verrichten van de aangifte. Vanuit onze rol als internationale logistiek dienstverlener hebben wij door de jaren al ervaring opgebouwd op het gebied van handelsverkeer naar niet EU-landen en hebben diverse medewerkers additionele Brexit-trainingen gevolgd, waardoor zij u persoonlijk kunnen adviseren. Daarnaast werken wij zeer nauw samen met enkele douane-expediteurs, die ervoor zorgen dat uw douaneaangifte voldoet aan de gestelde eisen.

Als gevolg van de douanecontroles verandert ook het logistieke speelveld. Zo worden langere wachttijden aan de grenzen verwacht, waardoor de doorlooptijden van het transport eveneens toenemen. Dien ten gevolge zullen nieuwe rij- en vaarroutes worden gecreëerd en meer transporten onbegeleid in plaats van begeleid plaatsvinden. En dit vergt weer een nauwere ketensamenwerking vanaf uw laadadres tot en met de eindbestemming. Doordat wij dagelijks contact onderhouden met internationale transportbedrijven uit ons vervoerdersnetwerk, kunnen wij u ondersteunen bij uw specifieke vraagstuk.

Ons advies is om niets aan het toeval over te laten, maar om goed voorbereid te zijn op de Brexit. Hiertoe kunt u het bijgevoegde stappenplan hanteren. Wij denken daarbij graag proactief met u mee en willen u graag ontzorgen, zodat u zich óók ná de Brexit gewoon kunt blijven richten op uw corebusiness.

Stappenplan Brexit

In de voorbereiding op de Brexit kunt u al een aantal stappen zetten.

  1. Wees bewust van de situatie. Deal of No deal: gevolgen zullen er uiteindelijk zeker zijn. Wees derhalve proactief en voorbereid.
  2. Zorg dat u een EORI-nummer hebt. Dit is een identificatienummer dat u nodig heeft om met de Douane zaken te doen. Een EORI-nummer kunt u aanvragen via de website https://douane.nl/brexit.
  3. Zorg dat u aangifte bij de Douane kunt doen. Haal de benodigde software in huis óf besteed de douaneformaliteiten uit aan GEBA Trans. Zorg bij uitbesteding voor een volmacht.
  4. Vraag tijdig een ‘Registratie elektronisch berichtenverkeer’ aan als u zelf aangifte gaat doen. Dit kunt u aanvragen via de website https://douane.nl/brexit.
  5. Onderzoek uw specifieke branche / onderneming. Zorg dat u een compleet beeld krijgt van wat u moet doen in uw specifieke situatie. Bijvoorbeeld of u vergunningen nodig heeft en of er nog andere formaliteiten voor u gelden. Welke maatregelen nodig zijn, hangt af van de aard van uw onderneming en bedrijfsactiviteiten. De Brexit Impact Scan op https://www.brexitloket.nl/ helpt u om de gevolgen de Brexit voor uw bedrijf in kaart te brengen.
  6. Voer controle uit op de bijkomende douaneverplichting. Denk aan douane-regelingen, registraties, toestemmingen, toelatingen, overeenstemmingen of vergunningen. Dit kan via de website https://douane.nl/brexit.
  7. Koopt u na de Brexit bij leveranciers in het Verenigd Koninkrijk, dan moet u invoeraangifte doen en btw betalen bij de douane. Doet u liever btw-aangifte in plaats van te betalen bij de douane, vraag dan een ‘Vergunning artikel 23’ aan bij uw belastingkantoor. Meer informatie inzake deze vergunning kunt u terugvinden op de website van de belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/zakendoen_met_het_buitenland/zakendoen_buiten_de_eu/aangifte_doen_als_u_zakendoet_buiten_de_eu/aangifte_doen_als_u_goederen_importeert_uit_niet_eu_landen/vergunning_artikel_23_aanvragen
  8. Overleg en anticipeer tijdig met uw contractpartners en ketenpartners in het Verenigd Koninkrijk en andere derde landen. Laat uw huidige contracten beoordelen door uw juridische afdeling of adviseur. Ga na of er reden is voor heronderhandelingen en/of een nieuw contract. Ga na of ontbinding of opzegging mogelijk is wegens gewijzigde omstandigheden.
  9. Experimenteer zelf en doe, voor zover haalbaar en mogelijk, zelf ervaring op. Zorg eventueel voor proefzendingen naar derde landen.

Indien u meer wilt weten over de Brexit, stuur dan gerust uw vraag aan ons ‘Brexit-loket’, via emailadres brexit@gebatrans.com of neem telefonisch contact op met Roy Simons 077-3599045 en/of Tom Boots 077-3599051 . Zij kunnen dan samen met u op zoek gaan naar de beste oplossing voor uw specifieke situatie.