Regelgeving Zwaveluitstoot 2015

Gepost op in de categorie Nieuws

Vanaf 1 januari 2015 geldt de nieuwe EU-regelgeving met betrekking tot de uitstoot van zwavelgassen door schepen in de Sulfur Emissions Control Areas (SECA). Dit gebied strekt zich uit van de Baltische Zee, de Noordzee tot en met het Kanaal tussen Engeland en Frankrijk. Binnen deze zone dient de zwaveluitstoot gereduceerd te worden tot maximaal 0,1%. Deze ligt nu nog rond de 1%.

Om dit te realiseren is de maritieme sector gedwongen over te stappen van Heavy Gas Oil (HGO) naar een schonere maar veel duurdere Marine Gas Oil (MGO). Tevens is de installatie van kostbare zwavel ‘scrubbers’ op de schepen enorm kostbaar.

Uiteraard doen wij en onze partners in de gehele logistieke keten er alles aan deze verhoging zo minimaal mogelijk in de kostprijsstijging van transport door te voeren. Echter zijn wij wel van mening dat we als totale economie verantwoordelijk zijn voor het duurzaam ondernemen en het verbeteren van de leefomstandigheden op onze planeet, voor nu én latere generaties. Wij zijn hierdoor genoodzaakt vanaf 1 januari 2015 een prijsstijging door te voeren op de transporten die door dit gebied gaan.

De precieze hoogte van een dergelijke MGO-toeslag is nog niet duidelijk daar de exacte brandstoftarieven nog niet duidelijk zijn. Tevens verwachten verschillende autoriteiten en producenten een drastische prijsstijging door de explosief groeiende vraag naar MGO.

Zodra er meer duidelijk is over de hoogte van een dergelijke toeslag en hoe dit uw tarieven gaat beïnvloeden, zullen wij contact met u opnemen.

Mocht u naar aanleiding van dit schrijven nog vragen hebben, dan staan wij natuurlijk tot uw beschikking. Neem gerust contact met ons op via +31 (0)77 35 99 055 of i.van.oest@gebatrans.com

 

Tags: , , ,