Nieuws & media

Weegverplichting zeecontainers

Gepost op in de categorie Nieuws

Met ingang van 1 juli dit jaar geldt voor zeecontainers een internationale weegverplichting. Containers met verkeerd opgegeven gewicht worden dan niet meer geladen.
Rederijen en terminals ondervinden bij het verladen van containers veel problemen door afwijkende gewichten en kunnen mede hierdoor de veiligheid bij belading niet garanderen. De weegverplichting is opgelegd door de Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties en moet zorgen voor een betere gewichtsverdeling en stabiliteit van schepen. De verantwoordelijkheid voor het opgeven van het geverifieerde brutogewicht van de containers ligt bij de verladers. Klopt het gewicht niet, dan gaat de container niet mee en moet hij langer op de kade blijven staan, met als gevolg tijdverlies en extra kosten, die op de verlader verhaald zullen worden.

Overigens hebben landen op grond van internationale verdragsregels de mogelijkheid om de weegverplichting maximaal een jaar op te schorten. Rusland zou dit overwegen. Nederland overweegt vooralsnog geen uitstel. In Amerika zegt de US Coastguard niet streng te zullen handhaven, maar het is zeer de vraag of verladers daarop moeten gokken. Een en ander komt de duidelijkheid niet ten goede.

EVO belegt in maart en april enkele voorlichtingsbijeenkomsten over de weegverplichting. Kijk hiervoor op www.evo.nl.

Lees verder

Wij van GEBA Trans: Arie Hendrickx

Gepost op in de categorie Blog

Arie Hendrickx

U kent ons bij naam van de mail of van de telefoon. Of u hebt ons opgezocht op onze site. Hoog tijd om dat allemaal wat meer kleur te geven. In deze nieuwsbrief: Arie Hendrickx (50).

Arie is een echte verenigingsman: ‘Toen we trouwden hielden de jongens van mijn voetbalclub een voordracht. Daarbij had elk van hen het shirt aan van een van de verenigingen waarvan ik lid ben. Ze konden er bijna een heel elftal mee samenstellen. De voetbalclub, de fietsclub, ik heb zelfs nog trompet gespeeld bij de Venlose harmonie en dan natuurlijk ook nog wat joekskapellen.’

Een joekskapel, voor de niet-Limburgse lezer, is een klein clubje muzikanten dat vooral met carnaval de straat op gaat. Het plezier (joeks in het Venloos) is daarbij minstens zo belangrijk als de muziek en van een valse noot hier of daar ligt niemand wakker.

Arie werd als zevenjarige lid van FCV Venlo en is dat nog steeds. Is zelfs trainer geweest en gaat nu nog geregeld bij de kleintjes kijken om jonge talentjes te scouten. Toen op zeker moment het voetballen niet meer ging, is Arie gaan wielrennen. Dat gebeurde lang voordat hij ruim drie jaar terug als senior expediteur en planner bij GEBA Trans in dienst trad: ‘In feite heb ik het wielrennen hier binnen gebracht, want ik had er toen al de nodige kilometers en klimmetjes op zitten. Ook de Col du Galibier, ja. Ik was de enige die wist wat mijn collega’s te wachten stond: het is zwaar. Je moet rustig beginnen en niet met je krachten smijten. Dat is vooral voor beginners heel lastig. Die Galibier zelf is maar negen kilometer, maar daarvoor heb je de Lautaret van 33 kilometer. Samen 42, dus je bent al gauw 3,5 of 4 uur onderweg. En dat is afzien. Een gevecht tegen jezelf, tegen de pijn van de verzuring. Niet afstappen, nooit afstappen. Veel mensen beseffen niet dat je vaak meer kunt dat je zelf denkt. Ben je eenmaal boven, dan is dat heel emotioneel: je hebt jezelf overwonnen, iets gedaan dat je niet verwacht had en dat is mooi om mee te maken.’

Zelf is Arie inmiddels op zoek gegaan naar andere klimmetjes, die steiler, hoger, lastiger zijn: ‘Wat ik zeg: je kunt altijd meer dan je denkt. Je moet ook je grenzen eens willen verleggen.’

Lees verder

Schade door grenscontroles

Gepost op in de categorie Nieuws

De vluchtelingenstroom naar Europa heeft grote gevolgen voor het vrije handelsverkeer en dus ook voor de logistiek. Verschillende Balkanlanden hebben vaste grenscontroles ingesteld. België gaat strenger controleren aan de grens tussen Frankrijk en West-Vlaanderen en de politiebewaking in de haven van Zeebrugge wordt opgevoerd. Ook Nederland voert verscherpte controles uit tegen mensensmokkel. Eerder deze maand leidde zo’n controle aan de Belgische grens tot flinke files op de A67.

Over de omvang van de economische schade dit veroorzaakt, lopen de schattingen uiteen. Een Franse overheidsdenktank stelt totale sluiting van de Europese binnengrenzen gelijk met drie procent importheffing en een economische krimp daardoor van 0,8 procent. Dat is 100 miljard euro schade voor handel en toerisme.

TLN berekent de schade op 630 miljoen euro voor de logistiek. Zo zijn extra wachttijden aan de grens duur, omdat ze niet als rusttijd gelden. Als de grenzen tussen Nederland, België, Duitsland en Frankrijk open blijven, is de strop veel minder. Dit betreft zo’n 90 procent van het Nederlandse vrachtvervoer.

Volgens de Duitse Bertelsmann Stiftung kan de schade oplopen tot 1,4 biljoen tussen 2016 en 2025. Grenscontroles zouden leiden tot hogere kosten en hogere consumentenprijzen, wat weer druk zou uitoefenen op de economische groei. En daarmee op de logistiek.

Lees verder

Kilometerheffing België

Gepost op in de categorie Nieuws

Met ingang van 1 april dit jaar moeten vrachtwagens met een toelaatbaar totaalgewicht boven 3,5 ton in België een kilometerheffing betalen. De heffing geldt op alle autosnelwegen en een aantal regionale en gemeentelijke wegen. De vrachtwagens worden onderverdeeld in drie categorieën: 3,5 tot 12 ton, 12 tot 32 ton of boven 32 ton. In combinatie met de euroklasse van de motor bepaalt dit het toltarief per kilometer. Verder mogen Vlaanderen, Wallonië en Brussel elk een eigen tarief instellen.

Transporteurs kunnen met een tool en de routeplanner berekenen wat ze per rit kwijt zijn. Helaas zal dit ook bij GEBA Trans leiden tot tariefsverhogingen op trajecten van, naar en door België.

TLN heeft berekend dat de regeling een kostenverhoging oplevert van ongeveer vijftig miljoen euro per jaar voor de Nederlandse transportsector en bepleit bij de Nederlandse regering een compensatie. Dit kan, aldus TLN, doordat de staat waarschijnlijk meer inkomsten heeft nu België met deze heffing het Eurovignetverdrag opzegt. Hoe dit afloopt, is nog volstrekt onduidelijk.

Overigens investeert alleen Vlaanderen een deel van de opbrengst in verbetering van de infrastructuur; maar dan ook niet meer dan dertig procent.

Lees verder