Nieuws & media

Met GEBA naar Griekenland

Gepost op in de categorie Blog

Griekenland mag dan al langdurig in crisis verkeren, de internationale handel is er nog steeds een Olympische sport. GEBA Trans onderhoudt een lijndienst met het land en biedt intermodale oplossingen. Wekelijks brengen we er allerlei goederen heen, variërend van grondstoffen voor bier tot mineralen en auto-onderdelen.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland is Griekenland een nogal gesloten markt. Niet iedereen krijgt er voet aan de grond, maar heb je er eenmaal je relaties, dan zijn deze behoorlijk stabiel en betrouwbaar. GEBA Trans werkt samen met een Griekse partner die uiteraard scherp calculeert, maar die ook veel belang hecht aan punctualiteit en die bij problemen proactief optreedt. Afspraak is afspraak. Ook bij hem.

Wat zijn de opties?
Elke vrijdag haalt hij per truck de goederen op in ons warehouse in Venlo. De andere week woensdag of donderdag levert hij ze af.
Nu is wegtransport de snelste maar ook de duurste oplossing, maar is die snelheid van drie werkdagen wel altijd noodzakelijk? Over het spoor naar Zuid-Italië en het veer naar Griekenland zijn uw goederen twee of drie dagen langer onderweg. De meeste vracht kan dat best hebben, terwijl de kosten al gauw een paar honderd euro lager liggen. Een ander argument voor het spoor: vrachtwagens hebben op deze route in toenemende mate te maken met criminaliteit. Containervervoer per spoor heeft daar veel minder onder te lijden. Als we uw transport twee dagen vooraf aanmelden, is er altijd nog wel ruimte.

Naast weg- en spoorvervoer verzorgen we ook short sea shipping op Griekenland. Elke maandag en donderdag varen we af. Het is verreweg de meest voordelige vervoersoplossing. We melden vijf dagen vooraf aan en het schip is tien dagen onderweg. Het landvervoer in Griekenland sluit hier naadloos op aan. Wij nemen graag de tijd om alle opties naar Griekenland met u te bespreken. Door de goede afspraken met onze partners op deze routes kunnen we u zwart op wit oplossingen aangeven waar u misschien nog helemaal niet aan gedacht had.

En nu we het toch over het mediterrane Europa hebben, met Italië kunnen we net zo goed uit de voeten als met Griekenland.
Belangstelling? Neem dan contact op via sales@gebatrans.com.

Lees verder

Nieuwsbrief april

Gepost op in de categorie Nieuwsbrieven

Heeft u de nieuwsbrief van april niet ontvangen? Bekijk dan hier de nieuwsbrief.

U kunt u onderaan de pagina aanmelden om deze nieuwsbrief in te toekomst te ontvangen.

Lees verder

Nieuwe douanewetgeving

Gepost op in de categorie Nieuws

Zondag 1 mei wordt een begin gemaakt met de invoering van het nieuwe Douanewetboek van de Unie (DWU). Dit betreft onder meer over de manier waarop de douanewaarde moet worden berekend. Deze vormt de basis voor de invoerbelasting. Verkopen binnen de EU gelden nu niet meer als een verkoop voor export en zijn daarom niet bepalend voor het vaststellen van de douanewaarde. Deze wordt in de DWU gebaseerd op de verkoop onmiddellijk voordat de goederen het douanegebied van de EU zijn binnengebracht.

Vond er geen verkoop plaats onmiddellijk voordat de goederen het douanegebied van de EU zijn binnengebracht? En vond er bijvoorbeeld wel een verkoop plaats tijdens opslag in douane-entrepot of tijdelijke opslag? Dan is de douanewaarde de transactiewaarde op basis van die verkoop.

Tot eind 2017 geldt een overgangsregeling voor onder meer overeenkomsten die afgesloten zijn voor 18 januari 2016. De invoering van de hele wet duurt tot 2020. Meer informatie vindt u bij de EVO.

Lees verder

Weegverplichting: Niet gewogen – niet vervoerd

Gepost op in de categorie Nieuws

Het is zeer de vraag of de logistiek er klaar voor is, voor de weegverplichting van zeecontainers, die over twee maanden, op 1 juli ingaat. Containers met verkeerd opgegeven gewicht worden dan niet meer geladen.

De weegverplichting is opgelegd door de Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties en moet zorgen voor een betere gewichtsverdeling en stabiliteit van schepen. De kans bestaat dat er begin juli net zo’n chaos ontstaat als bij de invoering van de tolheffing in België, eerder deze maand. De gevolgen zijn waarschijnlijk nog veel ingrijpender, want rederijen en terminals zijn niet van plan om containers zonder VGM, dus zonder geverifieerd brutogewicht, op de schepen te zetten. Ze blijven dan op de kade staan, wat vertraging en extra kosten met zich meebrengt.
De weegverplichting ligt nadrukkelijk bij de verladers. Bij hen ligt ook de schade als er geen VGM-verklaring is.

Inmiddels is het maar zeer de vraag of er voldoende weegbruggen staan op de plekken waar ze nodig zijn. Er wordt dan ook gepleit voor de inzet van reach stackers met weegapparatuur. Behalve daadwerkelijk wegen kan het VGM ook worden vastgesteld door het gewicht van de goederen, de verpakkings- en vulmaterialen en de container bij elkaar op te tellen. Deze tweede methode moet per land gecertificeerd worden en daarbij dreigt een lappendeken aan verschillende regels te ontstaan. Zo hanteren België en Nederland verschillende foutmarges. Clecat, ESPO, ESC en Feport pleiten dan ook voor een betere afstemming tussen de diverse landen.

Daarom dus het dringende advies aan verladers om zich in de materie te verdiepen en tijdig hun werkprocedures hierop af te stemmen. Over twee maanden is het zo ver.

Lees verder

Wij van GEBA Trans: Sjoerd van Vliet

Gepost op in de categorie Blog

Sjoerd van Vliet

U kent ons bij naam van de mail of van de telefoon. Of u hebt ons opgezocht op onze site. Hoog tijd om dat allemaal wat meer kleur te geven. In deze nieuwsbrief: Sjoerd van Vliet (28).

Het was de liefde die senior expediteur en planner Sjoerd van Vliet zeven jaar geleden van Rotterdam naar het landelijke Limburgse Reuver bracht, vlak bij Venlo. Voor veel mensen zou dat een grote overgang zijn geweest, maar Sjoerd is daar bepaald nuchter over: ‘Welnee, ik ging in Rotterdam ook niet ’s zondags de stad in om kleren te kopen. Had ik toen al een bloedhekel aan. Hier zijn trouwens op zondag ook de kroegen gewoon open.’

Sinds zijn zesde speelde Sjoerd in Rotterdam bij de harmonie. Eerst fluit en trompet, maar uiteindelijk tuba. In Reuver kon hij gelijk aansluiten en vrienden maken. Voor het meer serieuze werk bij de harmonie en voor carnavalsmuziek bij diverse joekskapellen. In die kleine feestbezetting gaan ze soms tijdens de oktoberfeesten een flinke partij träöten in Keulen of Aken: ‘Daar kun je dan op bepaalde plekken zonder vergunning op straat spelen. Hartstikke gezellig.’ Daarnaast mag hij graag een flinke pot voetbal kijken. Bij voorkeur de wedstrijden van Roda JC. Jammer dat Oranje niet meedoet dit jaar met het EK? Ach, dat was wel leuk geweest, maar verder loopt hij er niet zo warm voor.

Vlak voor ons gesprek moest Sjoerd nog even regelen dat een grote machine vanuit Midden-Limburg negentien uur later aan de Deense grens moest staan: ‘Van zulke vragen moet je niet schrikken, nee. Zoals je ook niet moet schrikken als je de opdracht krijgt om enige tientallen volwassen bomen van de kwekerij naar Duitsland te brengen. Geen probleem. We werken veel met tautliners en als je een beetje creatief bent, kun je daar heel wat mee vervoeren.’

Lees verder