Weegverplichting: Niet gewogen – niet vervoerd

Gepost op in de categorie Nieuws

Het is zeer de vraag of de logistiek er klaar voor is, voor de weegverplichting van zeecontainers, die over twee maanden, op 1 juli ingaat. Containers met verkeerd opgegeven gewicht worden dan niet meer geladen.

De weegverplichting is opgelegd door de Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties en moet zorgen voor een betere gewichtsverdeling en stabiliteit van schepen. De kans bestaat dat er begin juli net zo’n chaos ontstaat als bij de invoering van de tolheffing in België, eerder deze maand. De gevolgen zijn waarschijnlijk nog veel ingrijpender, want rederijen en terminals zijn niet van plan om containers zonder VGM, dus zonder geverifieerd brutogewicht, op de schepen te zetten. Ze blijven dan op de kade staan, wat vertraging en extra kosten met zich meebrengt.
De weegverplichting ligt nadrukkelijk bij de verladers. Bij hen ligt ook de schade als er geen VGM-verklaring is.

Inmiddels is het maar zeer de vraag of er voldoende weegbruggen staan op de plekken waar ze nodig zijn. Er wordt dan ook gepleit voor de inzet van reach stackers met weegapparatuur. Behalve daadwerkelijk wegen kan het VGM ook worden vastgesteld door het gewicht van de goederen, de verpakkings- en vulmaterialen en de container bij elkaar op te tellen. Deze tweede methode moet per land gecertificeerd worden en daarbij dreigt een lappendeken aan verschillende regels te ontstaan. Zo hanteren België en Nederland verschillende foutmarges. Clecat, ESPO, ESC en Feport pleiten dan ook voor een betere afstemming tussen de diverse landen.

Daarom dus het dringende advies aan verladers om zich in de materie te verdiepen en tijdig hun werkprocedures hierop af te stemmen. Over twee maanden is het zo ver.