Investeren infrastructuur noodzakelijk

Gepost op in de categorie Nieuws

Door de aantrekkende economie nam het goederenvervoer vorig jaar flink toe. Zowel het wegvervoer als de binnenvaart en het spoor. Ook voor de komende jaren kunnen we uitgaan van verdere groei. De logistiek is daarmee een belangrijke factor in onze nationale economie. Investeren in de infrastructuur is van wezenlijk belang wil de logistiek blijven draaien.

Naast fysieke maatregelen, zoals extra rijbanen, extra spoor en uitbreiding van terminals, gaat het ook om maatregelen waardoor de bestaande infrastructuur beter benut wordt. Platooning van vrachtwagens is daar een goed voorbeeld van, evenals de nieuwe generatie binnenschepen die voorzien zijn van slimme apparatuur waardoor ze bij bruggen en sluizen kunnen doorvaren. Overheden moeten snel met digitale infrastructuur op dergelijke ontwikkelingen inspelen.

Van VVD, PvdA, SP, CDA, PVV, D66, ChristenUnie, GroenLinks tot en met de SGP heerst eensgezindheid over de noodzaak van deze investeringen, zij het dat de accenten uiteenlopen. Vraag is waar het nieuwe kabinet op dit punt mee komt. EVO-Fenedex wil dat de nieuwe ministersploeg knelpunten voor het goederenvervoer snel en innovatief aanpakt om de economische schade hiervan voor de economie te minimaliseren.