GEBA Trans sluit zich aan bij FENEX

Gepost op in de categorie Nieuws

GEBA Trans is sinds begin dit jaar lid van de Federatie van Nederlandse Expediteurs, kortweg FENEX. Deze brancheorganisatie heeft als doel de handelspositie van Nederlandse expediteurs te verbeteren, zowel nationaal als internationaal.

FENEX-expediteurs weten dat alles draait om betrouwbaarheid. Daarom werken ze voortdurend aan de kwaliteit, continuïteit en beheersbaarheid van logistieke systemen. Alleen bedrijven die te goeder naam en faam bekend staan en een beleid voeren dat is gericht op kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening kunnen lid worden van FENEX. Daarom worden er strikte toelatingseisen gesteld.

Om de betrouwbaarheid van FENEX-expediteurs te benadrukken heeft de FENEX een garantiefonds in het leven geroepen. Dit garantiefonds houdt in dat indien een FENEX-expediteur failliet gaat, het FENEX-Garantiefonds onder bepaalde voorwaarden de opdrachtgever de mogelijke financiële schade vergoedt. FENEX-expediteurs staan derhalve garant voor elkaar.

Het Garantiefonds is ondergebracht in de Stichting FENEX-Garantiefonds. De Stichting keert uit indien wordt voldaan aan de voorwaarden die zijn opgenomen in het Reglement Uitkering Vergoeding FENEX-Garantiefonds.

Bronnen: De Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logsitiek, Het FENEX Garantiefonds

Tags: , , , ,