Definitieve verhoging van de Duitse Maut

Gepost op in de categorie Nieuws

Ondanks tegenstand en protesten zijn de aangekondigde Maut-hervormingen van de Duitse overheid per 1 december 2023 definitief ingevoerd. Deze wijzigingen zijn bedoeld als onderdeel van bredere maatregelen om het gebruik van milieuvriendelijke voertuigen te bevorderen.

Belangrijkste veranderingen en de impact:

1. Uitbreiding van tolplicht:

 • Voorheen gold de tolverplichting voor voertuigen met een toegestane maximum massa van ten minste 7,5 ton. Nu geldt de tolverplichting voor voertuigen met een technische maximum massa van ten minste 7,5 ton.

2. Toevoeging van CO2-component:

 • Het toltarief is nu opgebouwd uit een aandeel geluidsbelasting, luchtverontreiniging, infrastructuur en een CO2-component. Dit heeft geleid tot aanzienlijke tariefsverhogingen.

3. CO2-emissieklassen:

 • Voertuigen worden nu ingedeeld in vijf CO2-emissieklassen, waarbij de klasse bepalend is voor het tarief. Het aantonen van de CO2-uitstoot van voertuigen is vereist op basis van documentatie zoals registratiecertificaat, CIF, CoC, individueel goedkeuringscertificaat, en de Emission Class Finder van Toll Collect.

4. Veranderingen in vrijstellingen:

 • Vanaf 1 januari 2024 zijn CNG- en LNG-voertuigen niet langer vrijgesteld van Maut.
 • Vanaf 1 juli 2024 worden voertuigen met een technisch toelaatbare maximummassa van meer dan 3,5 ton Mautplichtig.

Impact op transporteurs en kosten:

 • Deze wijzigingen zullen onvermijdelijk leiden tot aanzienlijke kostenstijgingen voor transporteurs.
 • De impact op transporttarieven wordt geschat op ongeveer 15-20% op de kilometerprijs.
 • De Mauttarieven zijn gestegen met 83,2% voor Euro VI-voertuigen in CO2-emissieklasse 1.
 • Als gevolg van de tariefstijgingen zijn de transportkosten ook gestegen. Dit heeft invloed op eventuele prijsafspraken en tariefstructuren.
 • Door aanpassingen aan de tolregelgeving kunnen veranderingen in transportroutes en -planning plaatsvinden.
 • De verhogingen kunnen mogelijk resulteren in hogere consumentenprijzen.

De extra inkomsten zullen hoofdzakelijk worden gebruikt voor investeringen in de spoorinfrastructuur, wat kan bijdragen aan een verschuiving naar vrachtvervoer per trein.

Mocht u nog vragen hebben over de Duitse Maut, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

T: +3177-3599040
E: sales@gebatrans.com