COVID-19 Update

Gepost op in de categorie Nieuws

zoals u ongetwijfeld heeft meegekregen heeft het afgelopen weekend volledig in het teken gestaan van COVID-19 (coronavirus). De Nederlandse regering heeft voorzorgsmaatregelen aangekondigd en iedereen met klem verzocht zich hieraan te houden. Wij, als GEBA trans, hebben tevens maatregelen getroffen en zijn zuinig op onze medewerkers. Concreet betekent dit het volgende voor onze bedrijfsvoering vanaf heden:

  • Zowel de afdeling bedrijfsvoering (boekhouding en administratie) als de afdeling sales zullen vanaf thuis werkzaam zijn.
  • De planning op zowel het kantoor in Venlo als in Tilburg zullen (deels) werkzaam blijven vanuit het betreffende kantoor. Door de afwezigheid van meerdere collega’s kan men de gewenste afstand van 1,5 meter in acht nemen. Wegens risicospreiding is besloten om een deel van de planners thuis te laten werken om zo onze operationele activiteiten te garanderen.
  • De eerder getroffen maatregel om tot nader order geen face-to-face afspraken (zowel intern als extern) te voeren blijft van kracht.

GEBA Trans zal volledig operationeel blijven en beschikt over de capaciteit en het  personeel om haar dienstverlening te blijven continueren. Als gevolg van de getroffen voorzorgsmaatregelen door de overheden binnen diverse landen in Europa, en eventuele maatregelen die nog volgen, kan het betekenen dat de gewenste looptijden niet aangehouden kan worden. Onze planning zal u hiervan zo goed als mogelijk op de hoogte houden. U zult begrijpen dat wij door deze overmacht voorlopig geen garanties kunnen afgeven en vragen hierin om uw begrip. Wij blijven de situatie in de Europese landen nauwgezet volgen en houden u waar noodzakelijk op de hoogte bij nieuwe ontwikkelingen.

Uiteraard doen wij ons uiterste best om eventuele ongemakken tot een minimum te beperken. Bij voorbaat dank voor uw medewerking en begrip voor deze uitzonderlijke situatie. Voor al uw (aan)vragen kunt u uiteraard terecht bij uw vaste contactpersoon welke u graag van dienst is.

Wij hopen dat u en uw families gezond blijven in deze moeilijke tijden van COVID-19.

Met vriendelijke groet,

GEBA Trans